Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa municipal de l'Àrea d'administració i atenció ciutadana. (27/06/2013)

Escoltar

Comissió Informativa municipal de l'Àrea d'administració i atenció ciutadana. (27/06/2013)

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Sessió ordinària d’aquesta Comissió.

Dia: 27 de juny de 2013
Hora: 09:10 hores
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’ acta núm. 12 de la sessió ordinària del dia 13 de juny de 2013.

2. Despatx oficial.

3. Línees d’actuació.

3.1 Donar compte de l’estat de projectes del SSIT.
 

4. Donar compte de decrets signats de l’Àrea d’ Administració i Atenció ciutadana.

5. Propostes a la Junta de Govern

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE DESENVOLUPAMENT I ORGANITZACIÓ

5.1 Convocatòria i aprovació de bases específiques per a la creació d’una llista d’espera interna d’oficials 1a (esp. paleta), subgrup C1, mitjançant un concurs de mèrits amb proves, per possibles substitucions.

5.2 Convocatòria i aprovació de bases específiques per a la creació d’una llistad’espera de docents de determinades famílies professionals, mitjançant un concurs de mèrits amb proves, per possibles substitucions.

5.3 Nomenament de VFO com a funcionari/ària de carrera amb la categoria de TAE Psicòleg/oga

6. Propostes al Ple

DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI D’INGRESSOS

6.1Aprovació dels preus públics de les Santes

SECRETARIA GENERAL

6.2 Interposar acció administrativa enriquiment injustificat davant la Generalitat de Catalunya pel valor net comptable del Dipòsit d’Aigües Ronda Rocablanca de Mataró.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE DESENVOLUPAMENT I ORGANITZACIÓ

6.3 Modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró.
 

7. Precs i preguntes
 La secretària de la Comissió Informativa d’Administració i Atenció Ciutadana.
Immaculada Pruna Ribas
 

 

Mataró, 25 de juny de 2013