Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'Administració d'Aigües de Mataró S.A. (AMSA) (13/06/2013)

Escoltar

Consell d'Administració d'Aigües de Mataró S.A. (AMSA) (13/06/2013)

Dia
Hora
Lloc
Seu de la Societat, c/. Pitàgores, 1-7
Organisme
Aigües de Mataró AMSA

Ordre del dia

Us convoco, per indicació del president, a la sessió del Consell d’Administració que es farà el dijous, 13 de juny de 2013 a les 19 hores, a la seu de la Societat, c/. Pitàgores, 1-7 segons el següent
ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l’Acta del Consell d’Administració de data 16 de maig de 2013

2. Nomenament nous representants d’Aigües de Mataró, als òrgans de govern de les empreses participades.

3. Sol·licitud a la Junta General d’aprovació de la capitalització parcial del crèdit d’AMSA a MESSA.

4. Aprovació de l’’adjudicació del concurs per a la contractació mitjançant procediment obert del “Servei d’un nou software de gestió d’abonats i facturació a AMSA”.

5. Aprovació de l’inici de procediment de la contractació de les obres del projecte de clavegueram i aigua potable del carrer de Sant Valentí.

6. Aprovació de l’inici de procediment de la contractació de diversos serveis de manteniment (contracte reservat a Centres Especials d’Ocupació, segons DA 5a TRLCSP).

7. Aprovació sol•licitud de subvenciódins el programa Life+ 2013 per a la realització del projecte AQUIFEX.

8. Informació de presidència / gerència sobre l’evolució de la Societat.

9. Informació de presidència / gerència sobre l’evolució de MESSA.

10. Torn obert de paraules

11. Nomenament d’interventors d’acta

El secretari,

 

 

Joan Buch Cerdà
Mataró, 6 de juny de 2013