Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'Administració d'Aigües de Mataró SA (AMSA) (21/03/2013)

Escoltar

Consell d'Administració d'Aigües de Mataró SA (AMSA) (21/03/2013)

Dia
Hora
Lloc
AMSA (Societat, c/. Pitàgores, 1-7 )
Organisme
Aigües de Mataró SA

Ordre del dia

Sessió del Consell d’Administració d'Aigües de Mataró que es farà el dijous, 21 de març de 2013 de 2013 a les 19 hores, a la seu de la Societat, c/. Pitàgores, 1-7 segons el següent
ORDRE DEL DIA

1. Acceptació, per part del Sr. Miquel Rey Castilla, del càrrec de president. Revocació de poders a l’anterior president i atorgament de poders al nou president designat
2. Presa possessió del Sr. José Manuel López, com a conseller i acceptació del càrrec
3. Lectura i aprovació, si s'escau, de les actes del Consell d’Administració de data 21 de febrer de 2013 i de 6 de març de 2013
4. Formulació comptes exercici 2012
5. Cessament i nomenament de representant d’Aigües de Mataró, en les empreses participades
6. Informació de presidència i de gerència sobre les activitats de la Societat
7. Informació de presidència i de gerència sobre les activitats de MESSA
8. Torn obert de paraules
9. Nomenament d’interventors d’acta


El secretari,

 

 

Joan Buch Cerdà
Mataró, 15 de març de 2013