Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari (10/01/2013)

Escoltar

Ple municipal ordinari (10/01/2013)

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions de l'Ajuntament. La Riera, 48
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Decret
51/2013 de 7 de gener
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 10 de gener de 2013
Òrgan: Secretaria General
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 10 de gener de 2013, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
    ORDRE DEL DIA
 
1         Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària de 7-11-2012. 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
           DECLARACIONS INSTITUCIONALS
 
3         Proposta de Resolució que presenten els grups municipals Socialista, Convergència i Unió i Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA de rebuig a la Llei 10/2012 de 20 de novembre, per la que es regulen determinades taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia.     
 
 
           DICTAMENS
          
           CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES
           Direcció de Cultura
 
4         Inclusió de nous vials al nomenclàtor de la ciutat.
 
 
           CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
          
           PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
 
5         Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per tal de què s’estudiï la creació de “l’Observatori de la qualitat de l’educació a Mataró”, per tal de tenir dades de l’estat de la formació en les etapes obligatòries a la ciutat de Mataró.
 
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
6         Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre robatoris de peces de cotxes i tallers mecànics il•legals.
 
7         Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les negociacions amb FCC (Fomento de Contrucciones y Contratas) pel pagament del deute que té el nostre ajuntament amb aquesta empresa.
 
8         Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la sentència del TSJC declarant nul el PMU de la illa de Can Fabregas i l’afectació a les obres de construcció de la gran superfície comercial.
 
9         Prec que presenta el grup municipal Plataforma per Catalunya sobre la reestructuració del Mataró Bus.
 
10        Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre la suspensió de la festa de Cap d’any organitzada per l’associació l’OCA de Mataró.
 
11        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular referent a la suspensió de la festa de Cap d’any organitzada per l’OCA.
 
 
 
 
 

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch
En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor