Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa d'Administració i Atenció Ciutadana (16/01/2014)

Escoltar

Comissió Informativa d'Administració i Atenció Ciutadana (16/01/2014)

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
Organisme
Ajunament de Mataró

Ordre del dia

Sessió ordinària
Dia
: 16 de gener de 2014
Hora: 09:10 hores
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’ acta núm. 27 de la sessió ordinària del dia 19 de desembre de 2013, i de l’acta núm.1 de la sessió extraordinària del 13 de gener de 2014.

2. Despatx oficial.

3. Línees d’actuació.

4. Donar compte de decrets signats de l’Àrea d’Administració i Atenció ciutadana.

5. Propostes a la Junta de Govern.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.1. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, procediment negociat derivat de l’Acord marc del subministrament de material d’ oficina per l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme i Grup Pumsa . Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: Fins a 71.771,38 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte. (exp. 107/2013)

5.2. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de gestió i dinamització del Centre Cívic Espai Gatassa de Mataró. Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: Fins a 162.636,00 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte. (exp. 290/2013)


DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RELACIONS LABORALS I ASSISTÈNCIA JURÍDICA

5.3 Ratificar el Decret d'Alcaldia núm. 8409/2013, de 20 de desembre, sobre acceptació de l'ampliació de la subvenció concedida per Resolució de 16 de desembre de 2013 del director del SOC per import de 58.964,16 euros relativa al Programa mixt Treball i Formació adreçat a persones aturades, prioritàriament de 30 anys o més que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi.

5.4 Ratificar el Decret d'Alcaldia núm. 8408/2013, de 20 de desembre, sobre acceptació de la subvenció concedida per Resolució de 13 de desembre de 2013 del director del SOC per import de 195.214,08 euros relativa al Programa Treball i Formació adreçat a persones aturades perceptores de la renda mínima d'inserció.

6. Precs i preguntes

La secretària de la Comissió Informativa d’Administració i Atenció Ciutadana.
Immaculada Pruna Ribas
Mataró, 13 de gener de 2014