Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa d'Administració i Atenció Ciutadana (26/06/2014)

Escoltar

Comissió Municipal Informativa d'Administració i Atenció Ciutadana (26/06/2014)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Reunions del Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DIA: dijous 26 de juny
HORA: 09.10h
LLOC: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’ acta núm. 16 de la sessió ordinària del dia 12 de juny de 2014.

2. Despatx oficial.

3. Línees d’actuació.

3.1 Publicació Estudi de Població
 

4. Donar compte de decrets signats de l’Àrea d’Administració i Atenció ciutadana.

5. Propostes a la Junta de Govern.


 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS
5.1 Revisió de preus del contracte de concessió del servei públic de recollida
de les fraccions de resta, matèria orgànica i voluminosos, de la neteja viària i de la neteja de platges de Mataró (exp 20/2006).

5.2. Continuitat en la prestació del servei públic de recollida de les fraccions de resta, matèria orgànica i voluminosos, de la neteja viària i de la neteja de platges de Mataró, i autortizació de subcontractació (exp. 20/2006)


 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
SERVEI DE DESENVOLUPAMENT I ORGANITZACIÓ
5.3 Nomenament funcionària de carrera de la Sra. ARD.

5.4 Nomenament funcionària de carrera de la Sra. ESP

5.5 Nomenament funcionària de carrera de la Sra. BJB.

5.6 Proposta aprovació de bases específiques i convocatòria del procés selectiu per cobrir 3 places de caporal, grup C2, promoció interna.


 

SERVEI DE RELACIONS LABORALS I ASSISTÈNCIA JURÍDICA
5.7 Donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat social núm. 1 de Mataró, en el procediment acomiadament 94/2012, seguit a instància de JLChL.
 

6. Propostes al Ple

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
6.1 Aprovar l’expedient de modificació pressupostària per suplement i crèdit extraordinari i modificació de les bases d’execució del pressupost, en referència a reclassificacions tècniques de l'IBI i modificacions d'algunes subvencions (menjadors St Joaquim...).


 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
SERVEI DE DESENVOLUPAMENT I ORGANITZACIÓ
6.2 Modificació puntal de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Mataró.

6.3 Modificació puntual de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Mataró.


 

SERVEI DE RELACIONS LABORALS I ASSISTÈNCIA JURÍDICA
6.4 Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal presentada per MILV
 

La secretària de la Comissió Informativa d’Administració i Atenció Ciutadana.
Immaculada Pruna Ribas


Mataró, 20 de juny de 2014