Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'Administració d'Aigües de Mataró S.A. (AMSA) (14/05/2014)

Escoltar

Consell d'Administració d'Aigües de Mataró S.A. (AMSA) (14/05/2014)

Dia
Hora
Lloc
carrer Pitàgores, 1
Organisme
Aigües de Mataró

Ordre del dia

Us convoco, per indicació del president, a la sessió del Consell d’Administració que es farà el dimecres, 14 de maig de 2014, a les 19 hores, a la seu de la Societat, carrer Pitàgores, 1 de Mataró, segons el següent

ORDRE DEL DIA

1. Donar compte de l’aprovació de l’acta del proppassat 27 de març de 2014

2. Proposta declaració com a desert del concurs convocat per a la constitució d’un dret d’opció de compra sobre 24.100 accions de la societat MESSA, titularitat d’Aigües de Mataró SA.

3. Proposta d’aprovació d’atorgament de facultats per tal que AMSA avali la novaciò de la pòlissa de préstec ICF a favor de MESSA

4. Proposta adjudicació obres del clavegueram de l’avinguda Gatassa entre Fradera i Llanes i Marató

5. Proposta d’aprovació del protocol de gestió del Fons Social entre Serveis Socials i AMSA

6. Donar compte nomenament representant Ajuntament en els Consells d’Admistració d’AMSA i MESSA

7. Informació relativa a l’evolució de les activitats d’AMSA
 

a) Informe econòmic AMSA-MESSA 1r/trim/2014

- Informe desviació personal 2014
- Necessitats de tresoreria a mig termini MESSA, ampliació de la pòlissa

b) Resum Informe fuites

c) Resum Ajut Social abril 2014

d) Estat de les contractacions

e) Situació programa Fem Ocupació

f) Projecció econòmica/financera d’AMSA fins el 2025.

g) Projecte “Aquifex”. Convocatòria LIFE 2013.

h) Estat dels embassaments
 

8. Sobrevinguts
 

9. Torn obert de paraules
 

10. Nomenament interventors d’acta

El secretari,
Joan Buch Cerdà
Mataró, 8 de maig de 2014