Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (29/07/2014)

Escoltar

Junta de Govern Local (29/07/2014)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l' Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DIA: dimarts 29 de juliol de 2014

HORA: 14.30 h

LLOC: Sala dels Lleons de l' Ajuntament

 

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 14 de juliol de 2014.


2. DESPATX OFICIAL

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3. Donar compte de l’execució pressupostària del segon trimestre del 2014

-Servei de Compres i Contractacions-

4. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de conservació i manteniment de l’enllumenat públic de Mataró.

5. Aprovar l’adjudicació del servei d’alimentació a les escoles bressol municipals de Mataró.

6. Aprovar l’adjudicació del servei d’organització de la Mitja Marató.

7. Aprovar l’adjudicació del projecte executiu d’instal•lació de gespa artificial al camp municipal de futbol Vista Alegre-Els Molins.


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-

8. Aprovació inicial del Pla de Millora Urbana per a la flexibilització de volums i usos a la qualificació 3b31hpo/E del C. Churruca.

-Via pública-

9. Donar-se per assabentada del contingut de la sentència número 220/2012, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 16 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 236/2011 B1 contra la resolució formulada per Decret núm. 994/2011, de 8 de febrer.

10. Donar-se per assabentada del contingut de la sentència número 299/13, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 14 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 5/2012-A contra la resolució formulada per Decret núm. 5960/2011, de 9 de setembre.


PRECS I PREGUNTES
 

 

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch