Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari d'octubre (02/10/2014)

Escoltar

Ple municipal ordinari d'octubre (02/10/2014)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
6704/2014 de 29 de setembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 2 d’octubre de 2014
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 2 d’octubre de 2014, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària de 4-9-2014.


2 DESPATX OFICIAL

JUNTA DE PORTAVEUS

2.1 Declaració Institucional que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per tal que l’ajuntament utilitzi els mecanismes legals pertinents per defensar els interessos locals en la gestió de la depuració d’aigües.

2.2 Declaració Institucional que presenten els grups municipals Socialista i d’Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA en relació amb l’elecció democràtica dels alcaldes i alcaldesses.

 

DICTAMENS

CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ
Direcció de Promoció Econòmica

3 Licitació de la concessió administrativa de les parades 19, 20 i 23 del mercat municipal de la Plaça de Cuba

 


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge

4 Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació municipal relativa a la “UA-87 Entorns Biada”.

5 Aprovació del Text Refós del PMU Cirera-Rocafonda.
 


CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

6 Proposta de Resolució que presenta el regidor no adscrit, sobre els drets i deures dels regidors d’aquesta Corporació.

7 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa, Socialista, Partit Popular de Catalunya, Plataforma per Catalunya, la Candidatura d’Unitat Popular i el regidor no adscrit per a la millora present i futura del servei de menjador escolar de l’escola Camí del Mig.


PRECS I PREGUNTES

8 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la Fira artesana d’estiu que s’ha desenvolupat al Passeig Marítim de Mataró aquests passats mesos de juny, juliol i agost.

9 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per tal de què siguin retirades les plaques commemoratives d’inauguracions o altres activitats a Mataró en les que figurin noms de persones que hagin estat vinculades a trames delictives o corruptes.

10 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa en relació a la “Festa del Cel”.

11 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa sobre les terrasses de bars de la nostra ciutat.

12 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la situació en què es troba l’inici de la construcció de la Locomotora Comercial al centre de Mataró.

13 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les pancartes que sovint apareixen a la Plaça de l’Ajuntament.

14 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre el risc d’exclusió en centres escolars.

15 Prec que presenta el grup municipal Socialista sobre la pobresa infantil a Mataró.

16 Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre actes vandàlics a vehicles estacionats a la ciutat.

17 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de solidaritat amb els joves maresmencs encausats per cremar una foto del rei d’Espanya.

18 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre la valoració de la Festa al Cel.

 

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor