Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple ordinari de juny (05/06/2014)

Escoltar

Ple ordinari de juny (05/06/2014)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de l'Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
3943/2014 de 2 de juny
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió 5 de juny de 2014
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 5 de juny de 2014, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària de 8 de maig de 2014..


2 DESPATX OFICIAL

JUNTA DE PORTAVEUS

2.1 Declaració Institucional procedent d’esmena a la totalitat, que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa per instar al Servei Català de la Salut a eixugar el deute amb les Farmàcies.

2.2 Declaració Institucional que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular en suport a la mobilització del 14-6-2014 en defensa de l’escola catalana i el dret de decidir.

2.3 Declaració Institucional que presenta el grup municipal Socialista sobre el Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència.

2.4 Declaració Institucional que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa de rebuig a la Llei 9/2014 de Telecomunicacions.


DICTAMENS

Alcaldia

3 Canvi representant del grup municipal de Plataforma per Catalunya en el Consell d’Administració de l’EPE Tecnocampus.


COMISSIÓ ESPECIAL D’ORGANITZACIÓ

4 Aprovació inicial del Reglament del Consell d’Infants.

5 Aprovació inicial del Reglament d’ús i accés als mitjans públics de comunicació d’àmbit local per part dels grups municipals de l’ajuntament de Mataró

 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
Direcció de Serveis Econòmics
Servei de Gestió Econòmica

6 Sol·licitar la modificació de les condicions financeres de les operacions d’endeutament subscrites amb càrrec al primer mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals.

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
Espais Públics

7 Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Mataró al conveni de col•laboració entre l'Agència de Residus de Catalunya i la societat Ecovidrio.


Via Pública

8 Imposar sanció en matèria de gossos considerats potencialment perillosos

 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

9 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per tal que l’Ajuntament de Mataró promogui un acte sobre les campanyes que s’estan realitzant per l’alliberament de les nenes nigerianes segrestades pel grup terrorista.

10 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de la Candidatura d’Unitat Popular i d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa per revisar l’Ordenança de Civisme perquè no s’accentuï l’estigmatització i la penalització de persones en situació d’alta vulnerabilitat i pobresa.

 

PRECS I PREGUNTES

11 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular en referència a la Festa del Cel.

12 Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per retirar la publicitat de Caixa Laietana de totes les instal.lacions esportives municipals.

13 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa respecte la “Festa del Cel”.

14 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa sobre un pressumpte frau milionari a l’erari públic que ha tingut lloc a Mataró.

15 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per tal que l’ajuntament de Mataró demani les millores necessàries per tal d’evitar els talls de llum.

16 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular referent al tècnic de cultura popular.

17 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els criteris de selecció dels ponents als actes institucionals organitzats i/o coorganitzats per l’Ajuntament de Mataró.

18 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre el programa Junts per l’Esport i les propostes de finançament per l‘esport de Mataró.

 


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor