Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica (05/11/2015)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica (05/11/2015)

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Sessió ordinària.

Dia: 5 de novembre de 2015
Hora: 09:20 hores
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’ acta núm. 7 de la sessió ordinària del dia 29 d’ octubre de 2015.

2. Línees d’actuació.

3. Donar compte de decrets signats de l’Àrea de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica.

4. Propostes a la Junta de Govern.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

4.1 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de manteniment d’instal•lacions d’extincions d’incendis en edificis municipals, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada. Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: Fins a 46.677,80 euros, IVA exclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte.

4.2 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres del projecte bàsic i executiu de cobriment de la pista poliesportiva del Casal de Joves (pl. Espanya), mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada. Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: Fins a 351.169,00 euros, IVA exclò.

4.3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres del projecte bàsic i executiu de cobriment de la pista del poliesportiu Eusebi Millán, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada. Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: Fins a 512.390,20 euros, IVA exclòs.

 

5. Precs i preguntes

 

La secretària de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica.

 


Immaculada Pruna Ribas
Mataró, 30 d’octubre de 2015

 

 


NOTA. ELS EXPEDIENTS ESTARAN DISPONIBLES A LA SALA DE REGIDORS, 1ª. PLANTA DE L’AJUNTAMENT DE LA RIERA