Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (14/10/2015)

Escoltar

Junta de Govern Local (14/10/2015)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
7566/2015 de 8 d'octubre

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 14 d'octubre de 2015
Òrgan: Secretaria General

 

Dia: 14 d'octubre de 2015
Hora: 14.30h
Lloc: Sala dels Lleons


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 28 de setembre de 2015


2 DESPATX OFICIAL

 


CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovar l’adjudicació del servei higienicosanitari per a la prevenció de la legionel•losi als equipaments

4 Aprovar l’adjudicació de la gestió dels serveis juvenils d’informació, assessorament i intervenció socioeducativa

5 Aprovar l’adjudicació del servei de suport a l’òrgan interventor, en el compliment de les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera de l’empresa municipal Aigües de Mataró SA.


CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC

-Servei d’Espais Públics-

6 Aprovació del projecte del clavegueram de la plaça de Cuba i del carrer Palmerola presentat per la Cia. d’Aigües de Mataró.


PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
David Bote Paz

En dono fe,
La Secretària acctal
Anna Ramirez Lara