Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de gener (08/01/2015)

Escoltar

Ple municipal ordinari de gener (08/01/2015)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DIA: dijous, 8 de gener

HORA: 19.00 h

LLOC: Sala de Plens de la Casa Consistorial

 

ORDRE DEL DIA

1. DESPATX OFICIAL

JUNTA DE PORTAVEUS

1.1 Declaració Institucional que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA per demanar a la Generalitat de Catalunya el compliment de la legislació en relació al finançament de les escoles bressols municipals.

1.2 Declaració Institucional que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el model comercial propi de Catalunya.


DICTAMENS

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

Servei de Secretaria General

2. Ratificació modificació dels Estatuts del Consorci Gestió Integral Aigües de Catalunya.

3. Ratificació modificació dels estatuts del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme.

4. Declarar l’empresa municipal PUMSA mitjà propi instrumental i exclusiu de l’ajuntament de Mataró i aprovació de la modificació dels Estatuts.


Servei de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions

5. Declaració de fitxers de dades personals a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.


Direcció de Recursos Humans

6. Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal presentada per GMR

7. Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal sol•licitat per MFT

8. Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal sol•licitada per RLH.

9. Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal sol•licitat per AMMS.

10. Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal sol•licitat per DBP

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
Desenvolupament Sostenible

11. Aprovació del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal.

 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

12. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per a què l’Àrea de Via Pública de l’Ajuntament de Mataró torni a confeccionar la Memòria de Via Pública.

13. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal Socialista sobre la possibilitat d’un Centre Integral de Formació Professional a Mataró.

14. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa per instar el govern municipal a fer valer davant els serveis territorials del Departament d’Ensenyament Maresme-Vallès Oriental els acords aprovats pel Ple municipal del dia 6-3-2014 sobre planificació escolar a la ciutat de Mataró.

15. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per no malbaratar, amb la construcció de pisos, els terrenys estratègics de la zona Iveco-Pegaso.


PRECS I PREGUNTES

16. Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa sobre les possibles externalitzacions que es podrien aplicar a l’Hospital de Mataró.

17. Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa en relació a la “Festa del Cel”.

18. Prec que presenta el grup municipal Socialista sobre la situació dels desnonaments aprovats en el Ple del mes de setembre.

19. Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la decissió del nomenclator d’adjudicar el nom d’una plaça de la ciutat al Beat Màrtir Dr. Samsó.

20. Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els incidents del dia 19 de desembre del 2014 al barri del Palau.

21. Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre la planificació escolar de Mataró.

22. Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya arran dels fets ocorreguts el divendres 19 de desembre al barri de El Palau.

23. Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular referent a la planificació escolar i el nou Institut de Formació Professional Integral.

 


L'Alcalde,
Joan Mora i Bosch
 

En dono fe,
La Secretària Acctal.
Anna Ramírez Lara