Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa de l'Àrea de Serveis Territorials i Sostenibilitat (25/04/2016)

Escoltar

Comissió Municipal Informativa de l'Àrea de Serveis Territorials i Sostenibilitat (25/04/2016)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions Edifici de Vidre. (2ª planta despatx 13)
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Dia: 25 d’abril de 2016.
Hora: 9.15h.
Lloc: Sala de reunions Edifici de Vidre. (2ª planta despatx 13)

ORDRE DEL DIA

1. Actes anteriors especial i ordinària del dia 21 de març de 2016.

2. Despatx oficial

3. Donar compte dels decrets signats de Serveis Territorials i Sostenibilitat

Llistat general

3.1. Decrets de Serveis Territorials i Sostenibilitat des del número 2073 fins al número 2982 des de la data 16.03.2016 fins a 18.04.2016.

4. Línies d’actuació

Urbanisme, Patrimoni i Habitatge.

4.1. Ordenances sobre habitatges buits: reguladora del procediment de verificació, fiscal de taxa per verificació d’ús anòmal en habitatges buits, i programa d’inspecció d’habitatges buits.

4.2. Avanç Pla especial Càmping Barcelona.

4.3. Gestió Forestal 2016.

Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats

4.4. Informar del conveni de col•laboració entre l’Ajuntament de Mataró i el Gremi de constructora i promotors d’obres Mataró i Comarca.

Desenvolupament Sostenible

4.5. Avaluació Pla de Lluita Contra el Canvi Climàtic – Agenda 21

5. Propostes a la Junta de Govern Local

Urbanisme, Patrimoni i Habitatge.

5.1. Donar-se per assabentats de la Interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, que no dóna lloc a declarar la impossibilitat d’executar la Sentència dictada en recurs ordinari 374/2012, relativa al dret de tramitar l’apreuament per expropiació finca rda. Bellavista.

5.2. Donar-se per assabentats de la Sentència 87/2016 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, que estima parcialment el recurs contenciós administratiu núm. 302/2014, interposat contra els Estatuts i Bases d'actuació de la Junta de Compensació del sector Riera de Cirera–Rocafonda.

Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats

5.3. Donar-se per assabentats de la sentència de 22 de febrer de 2016, dictada en el recurs contenciós administratiu (402/2014), en expedient que va resoldre deixar sense efecte la comunicació prèvia de l’activitat del local situat al carrer Montalt, núm. 5 baixos.

6. Propostes al Ple

Urbanisme, Patrimoni i Habitatge.

6.1. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació Carretera de Cirera.

7. Precs i Preguntes

 

La secretària de la CIM Àrea de Serveis Territorials i Sostenibilitat

Elisabeth Massó i Sanabre
Mataró, 20 d’abril de 2016


NOTA: ELS EXPEDIENTS ESTARAN DISPONIBLES A LA SALA DE REUNIONS DE L’EDIFICI DE VIDRE, 2ª PLANTA, DESPATX Nº 13.