Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (18/04/2016)

Escoltar

Junta de Govern Local (18/04/2016)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
2833/2016 de 14 d'abril
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 18 d'abril de 2016
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 18 d’abril de 2016, a les 14:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 4 d’abril de 2016.


2 DESPATX OFICIAL


CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC

-Servei d’Espais Públics-

3 Aprovació projecte de renovació clavegueram carrer Mossèn Josep Molé.

-Via pública-

4 Aprovar la concessió de Medalles del Dia de la Policia Local 2016.


PRECS I PREGUNTES

 


ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic

5 Aprovar la imposició de sancions a A.R.M. per la comissió d’una infracció greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

6 Aprovar la imposició de sancions a M.A.M.A. per la comissió d’una infracció greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

7 Aprovar la imposició de sancions a H.M.M.C. per la comissió d’una infracció greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

8 Estimar parcialment les al•legacions formulades per H.B.O. per la imposició d’una sanció en matèria de gossos considerats potencialment perillosos i incoar expedient a M.S. per presumptes infraccions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.


L'Alcalde
David Bote Paz En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor