Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (22/02/2016)

Escoltar

Junta de Govern Local (22/02/2016)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Dia: dilluns 22 de febrer de 2016
Hora: 14.30h
Lloc: Sala dels Lleons de l'Ajuntament

Ordre del dia

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 8 de febrer de 2016

2 DESPATX OFICIAL

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de gestió de la plataforma d’atenció telefònica i telemàtica del Servei d’Atenció Ciutadana, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada.

4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Mataró, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada.

5 Aprovar l’adjudicació pel subministrament de gasolina i gasoil per a vehicles de l’Ajuntament de Mataró i de les empreses municipals Aigües de Mataró i Pumsa

6 Aprovar l’adjudicació del servei de manteniment d’instal•lacions d’incendis en edificis municipals

7 Aprovar l’adjudicació del lot 3 (bateries, cascades, traques, voladors i trons) del subministrament de material pirotècnic.

SECRETARIA GENERAL

8 Donar-se per assabentada de la Sentència número 398/2015, de 18 de desembre de 2015, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona, que desestima el recurs contenciós administratiu número 366/2014-F, Procediment Ordinari, interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per haver caigut quan circulava amb la seva motocicleta per la glorieta Mas Costabella incorporant-se al Camí del Mig.

CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC

-Servei d’Espais Públics-

9 Acceptació dels preus pel tractament, transferència i gestió per aquest any 2016 aprovats el passat 17.12.2015 per la Junta General del Consorci pel tractament de residus del Maresme.

PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
David Bote Paz

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor