Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (17/09/2018)

Escoltar

Junta de Govern Local (17/09/2018)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
7757/2018 de 13 de setembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia de la Junta de Govern Local sessió de 17 de setembre de 2018
Òrgan: Alcaldia


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 17 de setembre, a les 14:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 3 de setembre de 2018.


2 DESPATX OFICIAL


CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA


DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Modificació del contracte del servei de neteja dels edificis i dependències municipals, escoles, escoles bressol, instal•lacions culturals i esportives, wc públics de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, Mataró Ràdio, Consorci Digital Mataró-Maresme i Consorci Museu d’ Art Contemporani de Mataró.

4 Adjudicació del subministrament de vuit vehicles Nissan Qashqai per a la Policia Local, amb adaptació a vehicles híbrids.

5 Adjudicar la contractació servei del programa municipal d’activitat física per a la gent gran, a ASSOCIACIÓ ESPORT 3.

6 Adjudicar la contractació del subministrament del fons documental, de llibres i audiovisuals, per a les Biblioteques de Mataró.

 


7 Adjudicar la contractació servei de monitoratge per al suport a l’estudi, a SERVEIS A LES PERSONES ENCÍS, SCCL,

 


L'Alcalde
David Bote Paz

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor