Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de novembre (08/11/2018)

Escoltar

Ple municipal ordinari de novembre (08/11/2018)

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
9241/2018 de 5 de novembre
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 8 de novembre de 2018
Òrgan: Alcaldia

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 8 de novembre de 2018, a les 19,20 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: ordinària del dia 4 d’octubre de 2018 i extraordinària de 22 d’octubre de 2018.


2 DESPATX OFICIAL

DICTAMENS

ALCALDIA

3
Donar compte del Decret d’Alcaldia 9103/2018 de 29 d’octubre, relatiu a la baixa com a membre del grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía.

4 Aprovar la modificació en la composició de les Comissions Informatives Municipals.

5 Canvi representant del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES en el Consell d’Administració de l’EPE Parc Tecnocampus Mataró.

 

CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
Urbanisme, Patrimoni i Habitatge

6 Aprovació sol•licitud del Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les platges de Mataró pel termini 2019.

 


CIM DE SERVEIS A LES PERSONES
Serveis a les Persones

7 Ratificació nous estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística.


IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

8 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè l’Ajuntament faci el manteniment de les rieres de Sant Simó i Argentona de manera subsidiària vers l’Agència Catalana de l’Aigua.

9 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre la partida concreta de PUMSA relacionada amb venda de percentatges de pastilles urbanístiques en Mataró, i del resultat econòmic d’una plusvalua per transacció.

10 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el model comercial de Mataró.

11 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per a l’elaboració d’un Reglament per a la cessió d’ús estable d’espais municipals a associacions i entitats ciutadanes sense ànim de lucre.

12 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per a facilitar el dret al vot als ciutadans europeus en les eleccions municipals i europees.

13 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per garantir el manteniment de l’Arxiu Audiovisual de Mataró i fer possible la seva consulta pública.

 

PRECS I PREGUNTES

14 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre els criteris de substitució del cablejat aeri.

15 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la promoció d’actes institucionals i conferències.

16 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre el servei d’atenció al públic dels espais escènics gestionats per l’Ajuntament.

17 Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre garantir un bon manteniment dels “correcans” que tenim a la ciutat.

18 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la Mitja Marató de Mataró.

19 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’anomenat “Espai Mataró”.

20 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la repercusió de la no aprovació dels pressupostos sobre els participatius.

21 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre l’estat dels punts de recàrrega per vehicles elèctrics.

22 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les dades d’empadronament a Mataró.

23 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró per sol.licitar la reordenació de les parades de la Plaça de les Tereses.

24 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre la licitació de la guingueta del Parc Central.

25 Prec que presenta la regidora no adscrita, Anna M Caballero, perquèl’Ajuntament de Mataró manifesti el seu suport a Riace i a l’Alcalde de Riace.

26 Pregunta que presenta la regidora no adscrita, Anna M Caballero, respecte a la PdR aprovada el 7 de juliol de 2016 sobre el rendiment de comptes de l’assignació de grups municipals.

27 Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre el control i seguiment dels establiments de la ciutat

28 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre el canvi de criteri del Departament d’Educació i la discriminació a les famílies de Mataró.

 


L'Alcalde
David Bote Paz
En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor