Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Desenvolupament Urbà i Econòmic (27/08/2019)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Desenvolupament Urbà i Econòmic (27/08/2019)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions de l’Edifici de Vidre
Organisme

Ordre del dia

1. Constitució de la Comissió Informativa de Desenvolupament Urbà i Econòmic.

2. Establiment del règim de sessions.

3. Despatx oficial.

4. Donar compte dels decrets signats de l’Àmbit de Desenvolupament Urbà i Econòmic.

Donar compte dels decrets signats de Desenvolupament Urbà i Econòmic entre el dia 24 d’abril i el 22 de juliol de 2019.

5. Línies d’actuació.

Direcció Promoció Econòmica

Servei d’Ocupació

5.1 Aprovació del projecte 30Plus 2019-20.

6. Propostes a la Junta de Govern.

Direcció d’Urbanisme i Planificació

Urbanisme i Patrimoni

6.1 Donar-se per assabentats de la Interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que desestima el incident d’execució de sentència, en recurs núm. 358/2009, interposat contra el Pla de millora urbana 06, a l’àmbit de l’illa Fàbregas i de Caralt.

6.2 Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 675/2019 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que estima el recurs núm. 132/2015, interposat contra la Modificació puntual del Pla general d’ordenació relativa a la UA-87 entorns carrer Biada.

6.3 Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 210/2019 del Jutjat Contenciós

Administratiu núm. 11 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 208/2016, interposat contra la presumpta ocupació de fet d’una finca del sector El Sorrall.

7. Propostes al Ple.

Direcció d’Urbanisme i Planificació

Urbanisme i Patrimoni

7.1 Suspensió de llicències al Camí Ral de la Mercè, entre el c. Cooperativa i l’inici de la Rambla, per estudi de la modificació de l’ordenació del Pla general.

7.2 Aprovació del Text refós de l’ Estudi de detall del c. Altafulla, 62-64.

8. Precs i preguntes.


El Secretari de la CIM de Desenvolupament Urbà i Econòmic
Xavier Deumal Domínguez