Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Serveis Territorials i Sostenibilitat (25/03/2019)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Serveis Territorials i Sostenibilitat (25/03/2019)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions Edifici de Vidre
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

1. Acta anterior del dia 25 de febrer de 2019.

2. Despatx oficial.

3. Donar compte dels decrets signats de Serveis Territorials i Sostenibilitat.

4. Propostes a la Junta de Govern Local.

Urbanisme, Patrimoni i Habitatge

4.1 Interposar recurs d’apel·lació contra la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu d’11 de
març de 2019, en recurs ordinari núm. 470/16, que anul·la la liquidació definitiva va del pro
jecte de reparcel·lació de la UA-71 de Can Quirze.

5. Propostes al Ple.

Urbanisme, Patrimoni i Habitatge

5.1 Aprovació provisional del Nou Pla de millora urbana PMU-05 Illa 1a Torre Barceló.

5.2 Aprovació definitiva de l’Estudi de detall del carrer Altafulla 62-64.

6. Precs i preguntes.

 

La Secretària de la CIM de Serveis Territorials i Sostenibilitat
Elisabeth Massó i Sanabré

Mataró, 20 de març de 2019