Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (08/04/2019)

Escoltar

Junta de Govern Local (08/04/2019)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc 25/03/2019.

2 DESPATX OFICIAL

CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques que regiran la contractació dels serveis de càrrega i descàrrega de materials de suport a les activitats de l’Ajuntament, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 38.790,00 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte. (Exp. 3184/2019)

4 Adjudicar la contractació de les obres del projecte executiu de millora de la urbanització de la Ronda Miguel de Cervantes, tram comprès entre el carrer de Francisco Herrera i el Camí Ral, per un import de 203.650,53 euros, IVA no inclòs

5 Adjudicar la contractació de les obres del projecte de renovació de l’enllumenat públic dels quadres BN, BO, CJ, CK, CL i HE a diferents carrers de la ciutat a Electricitat Boquet, SL, per import de 153.647,94 €, IVA no inclòs

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

-Servei de Relacions laborals i assistència jurídica-

6 Oferta pública d’Ocupació 2019 i Modificació Oferta Pública d’Ocupació 2018

CIM D’ACCIÓ SOCIAL

-Habitatge-

7 Aprovació del text de l’acord de Parteneriat i del contracte de subvenció de la tercera
convocatòria del programa d’ajuts FEDER per al projecte «lloguem / Yes we rent».

-Igualtat i Ciutadania-

8 Aprovació de l’annex del III Pla d’Igualtat de Gènere per a la ciutadania en polítiques LGTBI.

PRECS I PREGUNTES

 

L’Alcalde,
David Bote Paz