Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (25/11/2019)

Escoltar

Junta de Govern Local (25/11/2019)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament de Mataró
Organisme
La Junta de Govern Local

Ordre del dia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 25 de novembre de 2019, a les 13:00 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA


1.
Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 11/11/2019

2. DESPATX OFICIAL

CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3. Aprovació de la despesa de subministrament d’ energia elèctrica de l’ Ajuntament per l’any 2020. (exp.38622/2019).

4. Modificació del plecs del servei de manteniment d’alarmes, d’intrusió, incendis i evacuació en edificis municipals.

PRECS I PREGUNTES

Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL


CIM DE QUALITAT URBANA I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

Servei d’Assessorament, Gestió

5. Aprovar la imposició de sancions a A.F.V. per la comissió d’una infracció greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.
6. Aprovar la imposició de sancions a T.R.C per la comissió d’una infracció greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.
7. Aprovar la imposició de sancions a A.N.M.A. per la comissió d’una infracció greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.


L’Alcalde
David Bote Paz