Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal d'Administració General i Bona Governança (17/12/2020)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal d'Administració General i Bona Governança (17/12/2020)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Data: 17 de desembre de 2020

Hora: 9:00 h

Format: Virtual a través de la plataforma Zoom

 

1. Aprovació de l'acta número 8 de la sessió ordinària del dia 3 de desembre

2. Donar compte dels decrets signats de l’Àrea d’Administració General i Bona Governança

3. Línia d'actuació

3.1. Teletreball: Retorn resultats Enquesta de Treball en Remot

4. Propostes a la Junta

SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

4.1. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de bosses compostables i estandarditzades per a la recollida selectiva de residus, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 240.518,80 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte (Exp. 48795/2020).

4.2. Aprovació de la modificació del contracte del servei de neteja dels edificis i dependències municipals, escoles, escoles bressol, instal·lacions culturals i esportives, wc públics de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, Pumsa, Mataró Audiovisual i Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró (Exp.17282/2019).

5. Propostes al Ple

SERVEIS ECONÒMICS

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

5.1. Arrendament del local Camí Ral, 254-266 local núm. 3 per l’ampliació de l’Espai Mataró

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.2. Donar compte del decret 8129/2020 de 4 de desembre, sobre el contracte d’emergència pel servei d’acollida de persones sense sostre a l’Espai Gatassa

5.3. Aprovació de la pròrroga i del pressupost de l’ aportació municipal del servei urbà de transport Mataró Bus de l’ exercici 2021. (GTM 2933/2019)

5.4. Aprovació de la liquidació provisional del servei urbà de transport Mataró Bus de l’ exercici 2020. (GTM 2933/2019)

5.5. Aprovació de la liquidació definitiva del servei urbà de transport Mataró Bus de l’ exercici 2019 (GTM/2933/2019)

5.6. Prorroga dels dos lots del contracte de concessió per a la conservació, instal·lació i explotació de tanques publicitàries i part del mobiliari urbà del municipi de Mataró (GTM 24270/2019

 

Immaculada Pruna Ribas

La secretària

Mataró, 14 de desembre de 2020