Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Qualitat Urbana i Benestar de la Ciutadania (26/08/2020)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Qualitat Urbana i Benestar de la Ciutadania (26/08/2020)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Tipus de la sessió: CIM DE QUALITAT URBANA I BENESTAR DE LA CIUTADANIA
Caràcter sessió: ORDINARI
Sessió telemàtica
Data i hora: 26/08/2020 09:30

 

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 25 de juny de 2020
2.- Donar compte dels decrets signats dels àmbits de Qualitat Urbana i de Benestar de lCiutadania
3.- Línies d’actuació

Habitatge
1.- Declaració d’inhabilitat a l’edifici de Jaume I i actuacions posteriors

Ensenyament

1.- Inici del curs 2020-2021
2.- Dades de preinscripció als centres educatius de la ciutat ( Escoles Bressol, Primària, Secundària i Adults)
3.- Dispositiu de sol·licitud dels ajuts de menjador per al curs 2020-2021
4.- Inici del Projecte Mataró Educa+, al barri de Rocafonda

Benestar Social

1.- Adequació espais Centre d’Acollida Municipal – Can Soleret
2.- Trasllat provisional a Can Boet servei d’urgència persones sense llar de l’Espai Gatassa
3.- Constitució Comissió de Treball Joves Migrants
4.- Addenda contracte programa Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya
5.- Nova línia de subvencions de la Diputació de Barcelona de suport als municipis en l’àmbit de Benestar Social

Promoció de la Salut

1.- Informació actualitzada COVID-19 estiu 2020.

Equipaments Municipals

1.- Memòria valorada dels treballs de millora parcial dels lavabos públics del Palau Municipal d´Esports Josep Mora, per un import de 26.648,60 euros (IVA inclòs).
2.- Estudis previs i projecte de restauració de la Sala de Pintures de l´Arxiu Comarcal del Maresme-Mataró (edifici Can Palauet), per un import de 58.956,10 euros (IVA inclòs).
4.- Propostes a la Junta de Govern Local

Assessorament i Gestió
1.- Imposar a J.T.P una sanció de 2.404,06 euros,per la comissió d´una infracció molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos per portar el gos sense la llicència municipal pertinent, una sanció de 500,00 euros per la comissió d´una infracció greu, per no contractar l´assegurança de
responsabilitat civil i una sanció de 700,00 euros, per la comissió d´una infracció greu, per deixar solt l’animal a la via pública (Expedient 247-19 GP).

2.- Imposar una sanció de 600,00 euros a J.R.R, per la comissió d´una infracció greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, per deixar solt el gos a la via pública (Expedient 307-19 GP).

3.- Imposar una sanció de 2.404,06 euros a F.J.R.M, per la comissió d’una infracció molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos per portar el gos sense la llicència municipal pertinent i una sanció de 150,25 euros per la comissió d´una infracció greu, per no contractar l´assegurança de
responsabilitat civil (Expedient 58-20 GP).

4.- Imposar una sanció de 2.404,06 euros a M.M.C, per la comissió d´una infracció molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, per portar el gos sense la llicència municipal pertinent, una sanció de 150,25 euros, per la comissió d´una infracció greu, per no contractar l´assegurança de
responsabilitat civil, una sanció de 300,52 euros per la comissió d´una infracció greu per no estar el gos identificat amb microxip i una sanció de 300,52 euros per la comissió d´una infracció greu, per trobar-se el gos en llocs públics sense morrió (Expedient 65-20 GP).

5.- Imposar una sanció de 2.404,06 euros a O.I, per la comissió d´una infracció molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos per portar el gos sense la llicència municipal pertinent, una sanció de 300,52 euros, per la comissió d´una infracció greu, per no per posseir el gos sense que estigui
identificat amb microxip, una sanció de 150,25 euros per la comissió d´una infracció greu, per no contractar l´assegurança de responsabilitat civil i una sanció de 600,00 euros, per la comissió d´una infracció greu per portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública (Expedient 67-20 GP).

6.- Donar-se per assabentada del contingut de la Sentència núm. 99/2020, de 16 de juny de 2020, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 423/2019 V.
5.- Temes sobrevinguts
6.- Precs i preguntes