Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Qualitat Urbana: Seguretat, Civisme i Convivència (28/10/2020)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Qualitat Urbana: Seguretat, Civisme i Convivència (28/10/2020)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Data: 28 d'octubre de 2020

Hora: 9:00 h

Format: Virtual a través de la plataforma Zoom

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 23 de setembre de 2020.

2. Donar compte dels decrets signats a l'Àrea de Qualitat Urbana: Seguretat, Civisme i Convivència

3. Línies d'actuació

Direcció de Seguretat, Civisme i Convivència

1. Impuls del procés de redacció de la nova Ordenança de Civisme i Convivència

Benestar Animal

1. Seguiment de projectes de l'àmbit de Benestar Animal

2. Protocol de gestió de colònies urbanes de gats ferals

Protecció Civil i Salut

1. Nou contracte dels serveis de desinfecció, desinsectació i desratització, retirada de nius de vespa asiàtica i control d'aus urbanes.

2. Seguiment de la pandèmia COVID-19

4. Propostes a la Junta de Govern Local

Assessorament i Gestió

1. Imposar a S. G. R., per la comissió d’unes infraccions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, les següents sancions: 2.404,06 euros per portar el gos sense llicència; 150,25 euros per manca d’assegurança de responsabilitat civil; 300,52 euros per portar el gos sense morrió; 300,52 euros per dur el gos sense microxip (exp. 64-20 gp).

2. Imposar a E. R. G., per la comissió d’unes infraccions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, les següents sancions: 2.404,06 euros per portar el gos sense llicència i 150,25 euros per manca d’assegurança de responsabilitat civil (exp. 41-20 gp).

3. Imposar a M. E. F., per la comissió d’unes infraccions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, les següents sancions: 2.404,06 euros per portar el gos sense llicència i de 300,52 euros per portar el gos sense morrió (exp. 156-20 gp).

4. Imposar a D. N. S., per la comissió d’unes infraccions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, les següents sancions: 2.404,06 euros per portar el gos sense llicència; 150,25 euros per manca d’assegurança de responsabilitat civil; 300,52 euros per dur el gos sense microxip i 300,52 euros per portar el gos sense morrió a la via pública (exp. 134-20 gp).

5. Imposar a J. L. N. P., per la comissió d’unes infraccions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, les següents sancions: 2.404,06 euros per portar el gos sense llicència; 150,25 euros per manca d’assegurança de responsabilitat civil i 300,52 euros per portar el gos sense morrió a la via pública (exp. 138-20 gp).

6. Imposar a G. C. J. A., per la comissió d’una infracció en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, la següent sanció: 600,00 euros per portar el gos deslligat i sense morrió (exp. 39-20 gp).

7. Imposar a B. R., per la comissió d’unes infraccions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, les següents sancions: 2.404,06 euros per portar el gos sense llicència i 500,52 euros per portar el gos sense morrió (exp. 308-19 gp).

8. Donar-se per assabentada del contingut de la Sentència núm. 149/2020 de 25 de setembre de 2020, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 12 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 47/2017-1A contra el Decret 2312/2017, de 16 de març, mitjançant del qual es va imposar una sanció per no facilitar les dades del vehicle a altres persones implicades en un accident de circulació (tipificada a l’art. 129 del RD 1428/2003, de 21 de novembre pel qual s’aprova el Reglament General de Circulació).

5. Temes sobrevinguts

6. Precs i Preguntes

 

Joanna Frutos García

Secretària

Mataró, 23 d'octubre de 2020