Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (28/09/2020)

Escoltar

Junta de Govern Local (28/09/2020)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Data: 28 de setembre de 2020

Hora: 13:00 h

Format: Virtual a través de la plataforma Zoom

 

1. Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió anterior de 14/09/2020

2. Despatx Oficial

Alcaldia

3. Informacions del Comitè Tècnic d’Emergència.

CIM D’Administració General i Bona Governança

Secretaria General

4. Donar-se per assabentada de la sentència núm. 89/2020 de 8-06-2020, del Jutjat Contenciós administratiu núm. 1 de Barcelona, dictada en el procediment ordinari núm. 138/2018-C, interposat contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial, pels senyors, Andrés, Pura , Ramona y Maria Lucia Rubio Leo.

Servei de Compres i Contractacions

5. Adjudicació del servei d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents (Centres Oberts).

CIM de Reactivació Econòmica i Creació d'Ocupació i Desenvolupament del Territori

Direcció d’Urbanisme i Planificació

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

6. Donar compte de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que desestima el recurs ordinari núm. 11/2015, interposat contra el Pla de millora urbana del sector Riera de Cirera-Rocafonda.

Precs i preguntes

Assumptes delegats del Ple Municipal

Direcció de Recursos Humans

Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica

7. Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per ACM

8. Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per XMO


David Bote Paz

Alcalde

Mataró, 24 de setembre de 2020