Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari. Sessió del 22/01/2020

Escoltar

Ple municipal extraordinari. Sessió del 22/01/2020

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Decret núm. 320/2020 de 17 de gener
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió extraordinària de 22 de gener 2020
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dimecres 22 de gener de 2020, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA


DICTAMENS

CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica

1 Aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament de Mataró per l’exercici 2020.

 

Direcció de Recursos Humans


2 Aprovar la plantilla del personal de l’Ajuntament de Mataró i la Relació de Llocs de Treball per a l’any 2020.

3 Aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual per a l’any 2020.

 

 

 

 

 

L'Alcalde

David Bote Paz

En dono fe,

La Secretària GeneralAcctal.,

M. Lluïsa Guañabens Casarramona