Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal d'Administració General i Bona Governança (21/01/2021)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal d'Administració General i Bona Governança (21/01/2021)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Data: 21 de gener de 2021

Hora: 9:00 h

Format: Virtual a través de la plataforma Zoom

 

1. Aprovació de l’acta número 9 de la sessió ordinària del dia 17 de desembre de 2020 i l´acta número 10 de la sessió extraordinària del 18 de desembre de 2020.

2. Donar compte dels decrets signats de l'Àmbit de Presidència, Bona Governança i Estratègia de Mataró

3. Línies d'actuació

3.1. Gestió d'arxius multimèdia

4. Propostes a la Junta

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

4. 1. Segona Addenda al Conveni per a la concessió d'un Ajut reintegrable a favor de la Fundació Unió de Cooperadors

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

4. 2. Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa ELECTRICITAT BOQUET SL, pel contracte del servei de manteniment de les instal·lacions de lampisteria en edificis municipals, per un import de 21.829,18 €, GTM 3215/2019.

4. 3. Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa TECNIFRED I CLIMA, SL, pel contracte del servei de manteniment de la climatització en equipaments municipals en edificis municipals, per un import de 23.397,13 €, GTM 33098/2019.

4. 4. Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa ELECTRICITAT BOQUET SL, pel contracte del servei de manteniment de les instal·lacions d’electricitat en edificis municipals, per un import de 15.711,53 €, GTM 3210/2019.

4. 5. Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa ESTUDIS I SERVEIS TEATRALS ARTÍSTICS I DE REPRESENTACIÓ SCP, pel contracte del servei de docència de les arts escèniques, per un import de 42.227,17 €, GTM 19360/2019.

4. 6. Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa MAGMACULTURA SL, per contracte del servei d’atenció al públic i la gestió i/o execució del programa d’activitats didàctiques i de difusió patrimonial i execució del programa de rutes i visites turístiques guiades, per un import de 10.989,43 €, GTM 30846/2019.

4. 7. Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa CONSTRUTONI PONCE SLU, pel contracte de l’acord marc pel manteniment correctiu en els equipaments municipals, per un import de 44.856,32 €, GTM 17526/2019.

4. 8. Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa FUNDACIÓ PERE TARRÉS, pel contracte de servei de monitoratge per al suport a l’estudi, d’acord amb el Pla educatiu d’entorn, per un import de 27.682,17 €, GTM 26938/2019.

4. 9. Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa EMERGENCIES SETMIL SL, pel contracte del servei de monitors i socorristes de la Piscina Municipal de Mataró, per un import de 25.578,29 €, GTM 31235/2019.

4. 10. Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa ELECTRICITAT BOQUET SL, pel contracte del servei de manteniment de l’enllumenat públic, per un import de 21.108,59 €, GTM 4125/2019.

4. 11. Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa Serveis a les Persones Encís, SCCL, actualment anomenada INCOOP,SCCL., pel contracte del servei de gestió i dinamització del Centre Cívic Espai Gatassa de Mataró, per un import de 23.086,39 €, GTM 5076/2019.

4. 12. Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa VIALITAT I SERVEIS SLU, pel contracte del Projecte executiu de reforma del Café Nou, per un import de 37.570,10 €, GTM 19137/2019.

4. 13. Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa CIVIL STONE SL, pel contracte del Projecte Executiu d'Adequació de la planta baixa de l'edifici de La Presó per activar el seu ús com a Nou Espai de les Arts – Fase 1, per un import de 3.099,89 €, GTM 3801/2019.

4. 14. Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa VIALITAT I SERVEIS SLU, pel contracte del Projecte de Construcció de pista polivalent coberta per a usos esportius i cívics al barri de Cerdanyola. Mataró, per un import de 12.410,15 €, GTM 3825/2019.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

4. 15. Aprovació del Pla de Contingència de l'Ajuntament de Mataró

SERVEI DE RELACIONS LABORAL I ASSISTÈNCIA JURÍDICA

4. 16. Compatibilitat segona activitat privada FOR

4. 17. Compatibilitat segona activitat privada DNP

5. Propostes al Ple

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

5. 1. Aprovació pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2021

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5. 2. Donar compte del Decret d’alcaldia 8530/2020, de 18 de desembre, pel qual es va aprovar el contracte d’emergència pel subministrament dels àpats diaris de les persones allotjades al centre d’acollida Espai Gatassa.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

5. 3. Proposta aprovació RLT de l'Ajuntament de Mataró per a l'any 2021

5. 4. Proposta aprovació plantilla del personal de l'Ajuntament de Mataró per a l'any 2021

5. 5. Aprovació de la Relació de Llocs de Teball i Plantilla de l’EPE Mataró Audiovisual per a 2021

 

Immaculada Pruna Ribas

Secretària

Mataró, 18 de gener de 2021