Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Qualitat Urbana: Seguretat, Civisme i Convivència (17/11/2021)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Qualitat Urbana: Seguretat, Civisme i Convivència (17/11/2021)

Dia
Hora
Lloc
Centre Cívic Pla d'en Boet - Sala 9
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia


1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 20 d´octubre de 2021.

2. Donar compte dels decrets signats a l´Àrea de Qualitat Urbana: Seguretat, Civisme i Convivència.

3. Línies d´actuació.

Direcció de Seguretat, Civisme i Convivència.

1. Seguiment de la pandèmia COVID-19 (indicadors, mesures i vacunació).

Policia Local

1. Seguiment d´ocupacions.

2. Desplegament i control policial de la nova Ordenança de Mobilitat.

Protecció Civil i Salut

1. Balanç de l´activitat de la temporada de platges 2021.

Benestar Animal

1. Balanç d´activitat de la platja de gossos.

4. Junta de Govern Local.

Servei d´Assessorament i Gestió

1. Imposar a S.G.R, per la comissió d´unes infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos, les següents sancions: 2.404,06 euros portar els gossos sense llicència, 3001,00 euros per no disposar d´assegurança de responsabilitat civil, 3.901,00 euros per dur el gossos deslligats i sense morrió a la via pública i una sanció de 390,60 euros per la manca d´identificació dels gossos amb microxip.

2. Imposar a M.C.V, per la comissió d´unes infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos, les següents sancions: 3.001,00 euros per no disposar d´assegurança de responsabilitat civil, i 390,67 euros per dur els gossos sense morrió a la via pública.

3.  Imposar a G.F.F, per la comissió d´unes infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos, les següents sancions: 2.404,06 euros per portar el gos sense llicència, 3.001,00 euros per no disposar d´assegurança de responsabilitat civil i una sanció de 300,52 euros per la manca d´identificació del gos amb microxip.

4. Imposar a H.A, per la comissió d´unes infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos, les següents sancions: 2.404,06 euros per portar el gos sense llicència, 3.001,00 euros per no disposar d´assegurança de responsabilitat civil, 3.901,00 euros per dur dos gossos deslligats i sense morrió a la via pública i una sanció de 390,67 euros per la manca d´identificació de dos gossos amb microxip.

5. Donar-se per assabentada del contingut de la Sentència núm. 297/2021, de 26 d´octubre de 2021, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 11 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 233/2020-A contra el Decret 2505/2020, de la Regidora Delegada de Seguretat Pública que resol desestimar les al·legacions presentades per A.G.S, contra la sanció imposada en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.

6. Donar-se per assabentada de la Sentència número 285/2021, de 20 de setembre de 2021, dictada en el Procediment abreujat 45/2020-B, que desestima íntegrament el recurs contenciós administratiu interposat per R.E.M, contra el Decret Núm. 8471/2019, de 29 d´octubre, de la Regidora Delegada de Seguretat Pública, pel qual es van desestimar les al·legacions formulades per l´actor en relació a les mesures correctores requerides per resoldre les molèsties de soroll i fums del taller de reparació i venta de motocicletes.

5. Temes sobrevinguts.

6. Precs i preguntes.