Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal d'Administració General i Bona Governança (04/02/2021)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal d'Administració General i Bona Governança (04/02/2021)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Data: 4 de febrer de 2021

Hora: 9:00 h

Format: Virtual a través de la plataforma Zoom

 

1. Aprovació de l’acta número 1 de la sessió ordinària del dia 21 de gener de 2021

2. Donar compte dels decrets signats de l’Àmbit de Presidència, Bona Governança i Estratègia Mataró

3. Línies d’actuació

3.1. Canvis de col·legis i adequació dels col·legis; recursos materials i humans; recomanacions; dispositiu per a membres, personal i ciutadans.

4. Propostes a la Junta

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

4. 1. Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI, per la suspensió del contracte dels serveis d’atenció als infants en les escoles bressol municipals per un import de 60.192,98 €. Gtm 18858/2019

4. 2. Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa MUSICOP SCCL, per la suspensió del contracte del servei de direcció pedagògica, docència i vigilància dels diferents programes educatius i les activitats de l’Escola Municipal de Música de Mataró per un import de 23.043,17 €. Gtm 32484/2019

4. 3. Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa FUNDACIÓ PERE TARRÉS, per la suspensió del contracte dels serveis juvenils d'informació, assessorament i intervenció socioeducativa dins els que està inclòs el servei de patis oberts a les Escoles per un import de 17.051,23 €. GTM 8957/2019

4. 4. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de gestió integral de la xarxa de casals de gent gran, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 634.839,16 €, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte (Exp. 11937/2020).

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RELACIONS LABORALS I ASSISTÈNCIA JURÍDICA

4. 5. Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per AAG

4. 6. Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per MFR

4. 7. Declaració de segona activitat pública i privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per JOR

4. 8. Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per IJP

4. 9. Declaració de segona activitat pública amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per LGR

5. Propostes al Ple

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5. 1. Modificació de la concessió del servei públic de l’aparcament públic subterrani situat a la Plaça Occitània en fase conservació i explotació d'aquest. (GTM 9679/2019 – híbrid 89/2005)

SERVEI D’INGRESSOS

5. 2. Denegació de declaració de nul·litat de ple dret d'una liquidació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, instada per M.A.P.A (2019/000016525)

5. 3. Denegació de declaració de nul·litat de ple dret d'una liquidació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, instada per la mercantil BANKIA, SA. (2019/000016941)

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

5. 4. Seguiment del 4t trimestre 2020 del Pla d’Ajust

 

Immaculada Pruna Ribas

La secretària

Mataró, 1 de febrer de 2021