Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal d'Administració General i Bona Governança (18/02/2021)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal d'Administració General i Bona Governança (18/02/2021)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Data: 18 de febrer de 2021

Hora: 9:00 h

Format: Virtual a través de la plataforma Zoom

 

1. Aprovació de l’acta número 2 de la sessió ordinària del dia 18 de febrer de 2021.

2. Donar compte dels decrets signats de l’Àmbit de Presidència, Bona Governança i Estratègia.

3. Línies d’actuació

3.1. Demostració gestió arxiu multimèdia

4. Propostes a la Junta

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

4. 1. Donar-se per assabentada de la sentència favorable en Recurs 38/2019, per desestimació de reclamació patrimonial MDPG.

5. Propostes al Ple

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

5. 1. Desafectació inicial de l’habitatge situat al carrer Pascual Madoz, 28-30, 1r A escala A

6. Precs i preguntes

 

Immaculada Pruna Ribas

La secretària

Mataró, 15 de febrer de 2021