Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal d'Administració General i Bona Governança (27/05/2020)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal d'Administració General i Bona Governança (27/05/2020)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Tipus de la sessió: CI D'ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

Caràcter sessió: ORDINARI

Data i hora: 27/05/2021 09:00

Núm.: 11

Lloc: Zoom

  1. Aprovació, si s' escau, de l' acta número 10 de la sessió ordinària del dia 13 de maig de 2021.
  2. Donar compte dels decrets signats de l' Àmbit de Presidència, Bona Governança i Estratègia de Mataró.
  3. Línies d' actuació.
  4. Propostes a a Junta

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

4.1 Donar compliment de la Sentència núm. 108/2021 de 30/04/2021 del Jutjat Contenciós Administratiu 10 de Barcelona, dictada en el procediment abreujat núm. 232/2020-J interposat contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial per la Sra. N.M.J.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

4.2 Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per CLM

4.3 Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per MOB

  1. Propostes al Ple

 DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

5.1 Primera proposta de modificació de la relació de llocs de treball (RLT) de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2021

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI D' INGRESSOS

5.2 Aprovació de les modificacions dels preus públics de la Direcció de Cultura

5.3 Aprovació de les modificacions dels preus públics per la prestació del servei d'aparcament als pàrquings municipals

 

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

5.4 Aprovar una modificació de crèdit i de les bases d’execució del pressupost 2021

5.5 Aprovar la concertació d’operacions d’endeutament a llarg termini per a la cancel·lació del deute pendent amb el Fons en Liquidació per el Finançament del Pagament a Proveïdors (FFPP)

 

La secretària

Immaculada Pruna Ribas