Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Qualitat Urbana: Seguretat, Civisme i Convivència (23/06/2021)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Qualitat Urbana: Seguretat, Civisme i Convivència (23/06/2021)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Ordre del dia:
1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 26 de maig de 2021.

2. Donar compte dels decrets signats a l´Àrea de Qualitat Urbana: Seguretat, Civisme i Convivència.

3. Línies d´actuació

Direcció de Seguretat, Civisme i Convivència
1. Seguiment de la pandèmia COVID-19 (indicadors, mesures i vacunació).

Protecció Civil i Salut
1. Serveis de seguretat i control de les platges.
2. Mesures i dispositius preventius per a la Revetlla de Sant Joan.

Civisme i Convivència
1. Programes de civisme i convivència que es duran a terme a l´estiu.

Benestar Animal
1. Entrada en funcionament de la platja de gossos de Ponent.

1. Junta de Govern Local
Servei d´Assessorament i Gestió
1. Estimar parcialment el recurs de reposició interposat per D.N.S en el sentit de revocar les sancions imposades per les infraccions, en matèria de gossos potencialment perillosos,
relatives a la manca d’assegurança de responsabilitat civil i a la manca d’identificació del gos amb microxip.
2. Estimar parcialment les al·legacions presentades per DS. R.L i imposar, per la comissió d´unes infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos, les següent sancions:
1.442,43 euros per portar el gos sense llicència i 180,31 euros per dur el gos sense morrió a la via pública.

3. Imposar a MDR.M.G, per la comissió d´unes infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos, les següents sancions: 2.404,06 euros per portar el gos sense llicència, 3.001,00 euros per no disposar d´assegurança de responsabilitat civil i 300,52 euros per la manca d’identificació del gos amb microxip.

4.Imposar a RM.B.R, per la comissió d’una infracció en matèria de gossos potencialment perillosos, la sanció de 2.404,06 euros per portar el gos sense llicència.

5. Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 122/2021, de 10 de maig, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, en relació al recurs contenciós
administratiu 80/2020-2A.

1. Temes sobrevinguts.
2. Precs i preguntes.