Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Reactivació Econòmica i Creació d'Ocupació del Territori (25/05/2021)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Reactivació Econòmica i Creació d'Ocupació del Territori (25/05/2021)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta número 4 de la sessió ordinària del dia 27 d’abril de 2021

2. Despatx oficial.

3. Donar compte dels decrets signats de l’àmbit de Desenvolupament Urbà i Econòmic.
Donar compte dels decrets signats de l’àrea de Desenvolupament Urbà i Econòmic entre el dia 21 d’abril i el 18 de maig de 2021.

4. Línies d’actuació

Direcció de Promoció Econòmica
Servei de Promoció de Ciutat i Comerç

4.1 Programa d’activitats “Setmana de la Natura a Mataró”
4.2 Fira d’atraccions 2021.

Direcció d’Urbanisme i Planificació
Servei de Llicències d’Obres i Activitats

4.3 Informació relativa a l’adjudicació del Servei de Platja 2021

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

4.4 Modificació Pla de millora urbana PMU-11 Iveco-Renfe/Farinera, a l’àmbit de les illes 5, 7 i 9 per canvis de paràmetres urbanístics d’ús i d’edificació.

 

5. Propostes a la Junta de Govern

Direcció d’Urbanisme i Planificació
Servei d’Urbanisme i Patrimoni

5.1 Donar-se per assabentats de la Sentència de 05.05.2021 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que desestima el recurs d’apel·lació 368/2020, interposat per l’Ajuntament contra Sentencia JCA núm. 16 de Barcelona de 18.11.2019, relativa a l’incident d’execució per liquidació d’interessos (sector Vallveric).

 

6. Propostes al Ple Municipal.

Direcció de Promoció Econòmica
Servei de Promoció de Ciutat i Comerç

6.1 Aprovació de les bases reguladores per l’atorgament de subvencions del projecte «Aixequem Persianes», per a l’impuls i la reactivació socioeconòmica de la ciutat.

 

7. Precs i Preguntes.

El Secretari
Xavier Deumal Domíngue