Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Reactivació Econòmica i Creació d'Ocupació del Territori (27/04/2021)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Reactivació Econòmica i Creació d'Ocupació del Territori (27/04/2021)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Data: 27 d'abril de 2021

Hora: 9:00 h

Format: Virtual a través de la plataforma Zoom

1 Aprovació de l'acta número 3 de la sessió ordinària del dia 23 de març de 2021.
2 Despatx oficial.
3 Donar compte dels decrets signats de l’àmbit de Desenvolupament Urbà i Econòmic.
Donar compte dels decrets signats de l’àrea de Desenvolupament Urbà i Econòmic entre el dia 17
de març i el 20 d’abril de 2021.
4 Línies d’actuació

Direcció d’Urbanisme i Planificació
Servei de Llicències d’Obres i Activitats
4.1 Licitació serveis temporada platja 2021.
5 Propostes a la Junta de Govern

Direcció d’urbanisme i Planificació
Servei d’urbanisme i Patrimoni
5.1 Donar compte de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 23.03.2021, que desestima el recurs ordinari núm. 248/2014, interposat contra la Modificació segona del Pla general d’ordenació municipal 1996 àmbit discontinu Riera de Cirera–Rocafonda.
5.2 Donar compte de la Provisió del Tribunal Suprem de 08.04.2021, que inadmet a tràmit el recurs de cassació interposat contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que desestima el recurs ordinari núm. 11/2015, interposat contra el Pla de millora urbana del sector Riera de Cirera–Rocafonda.

5.3 Donar compte de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 23.03.2021 que estima el recurs d’apel·lació núm. 35/2016, contra la Sentència que estimava en part el recurs interposat contra l’acord de suspensió de la tramitació d’instruments de gestió urbanística al sector El Sorrall.
6 Propostes al Ple Municipal

Direcció de Promoció Econòmica
Servei d’Ocupació i Empresa

6.1 Aprovació de les bases reguladores per al foment de l’ocupació, amb l’atorgament d’ajuts a empreses que contractin persones en atur, dins el Pla de reactivació de l’ocupació de la Diputació de Barcelona.

6.2 Aprovació de les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts a autònoms i empreses afectats econòmicament per la pandèmia derivada de la COVID-19.
Direcció d’Urbanisme i Planificació.


Servei d’urbanisme i Patrimoni

6.3 Rectificació d’errada material en el projecte tècnic aprovat provisionalment de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació relativa a l’homogeneïtzació de la zonificació de la cantonada dels carrers Blanes-Galicia-Premià-Santa Caterina, relativa al número assignat de la clau urbanística per duplicitat.

6.4 Rectificació d’errada material en el projecte tècnic aprovat definitivament del Pla especial del patrimoni arquitectònic de Mataró Camí Ral de la Mercè, relativa als números de carrer d’algunes de les finques
afectades.
7 Precs i Preguntes

Xavier Deumal

Secretari

Mataró, 22 d'abril de 2021