Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (01/03/2021)

Escoltar

Junta de Govern Local (01/03/2021)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Data: 1 de març de 2021

Hora: 13:00 h

Format: Virtual a través de la plataforma Zoom

 

1. Aprovació, si s’escau, de l’Acta de la sessió anterior de 8/02/2021

2. DESPATX OFICIAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

SECRETARIA GENERAL

3. Donar-se per assabentada de la sentència favorable en el recurs 38/2019, per desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial de MPG

PREC I PREGUNTES

Els assumptes delegats del Ple Municipal seran tractats i votats en sessió pública

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT CIVISME I CONVIVÈNCIA

Servei d’Assessorament i Gestió

4. Aprovar la imposició de sancions a A.R.F per la comissió d’infraccions greus i molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (exp.163-20 GP).

5. Aprovar la imposició de sancions a J.T.M. per la comissió d'infraccions greus i molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (exp.148-20 GP)

6. Aprovar la imposició de sancions a R.G.C. per la comissió d'infraccions greus i molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.(exp.211-20 GP).

7. Aprovar la imposició de sancions a J.A.C.R per la comissió d'infraccions greus i molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (exp.162-20 GP).

8. Aprovar la imposició de sancions a N.C.G per la comissió d’infracció greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (exp.206-20 GP).

David Bote paz

L’Alcade

Mataró, 25 de febrer de 2021