Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa d'Administració General i Bona Governança (15/12/2022)

Escoltar

Comissió Informativa d'Administració General i Bona Governança (15/12/2022)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions. El Carreró.
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

1. Aprovació de l' acta número 22 de la sessió ordinària del dia 24 de novembre del 2022

2. Donar compte dels decrets de l'àmbit d' Administració, Bona Governança i Estratègia de Mataró.

3. Línies d’ actuació

3.1 Pla d' empresa saludable

4. Propostes a la Junta

DIRECCIÓ DE SERVEIS JURÍDICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

4.1 Adjudicació del subministrament de hardware i software, i el seu manteniment, per a la implementació d’un sistema de gestió de videovigilància a la ciutat de Mataró

4.2 Adjudicació del subministrament i instal·lació de càmeres de videovigilància, càmeres de control de trànsit i programari de control de trànsit, així com el seu manteniment, a la ciutat de Mataró.

4.3 Adjudicació subministrament combustible per a vehicles de l’ Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA i Pumsa

4.4 Adhesió de l’ Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró SA, Pumsa, Mataró Audiovisual, Consorci

Museu d´Art Contemporani de Mataró i Fundació Tecnocampus Mataró Maresme a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions adjudicada pel Consorci Localret

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

4.5 Donar-nos per assebentats de la sentència desestimatòria de reclamació patrimonial Sra. YAD.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

4.6 Adquisició de dos habitatges en exercici de dret de tanteig i retracte

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

OFICINA TÈCNICA

4.7 Modificació de l' oferta d'ocupació pública d'estabilització de l'exercici 2022.

4.8 Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per JCF

5. Propostes al Ple

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

5.1 Aprovació de la plantilla i de la relació de llocs de treball de l’Entitat Pública Empresarial Local Mataró Audiovisual per a l’any 2023

5.2 Aprovació del Pla Anual Normatiu 2023.

6. Precs i preguntes

 

 

La secretària
Immaculada Pruna Ribas