Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa de reactivació econòmica i creació d'ocupació i desenvolupament del territori (24/05/2022)

Escoltar

Comissió Informativa de reactivació econòmica i creació d'ocupació i desenvolupament del territori (24/05/2022)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Reunions de PUMSA – Edifici de Vidre
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Caràcter de la sessió: ordinari
Núm: 9

 

1. Aprovació de les actes número 6 de la sessió especial i la número 7 de la sessió ordinària del
dia 26 d’abril de 2022.


2. Despatx oficial.


3. Donar compte dels decrets signats de l’àmbit de Desenvolupament Urbà i Econòmic.

Donar compte dels decrets signats de l’àrea de Desenvolupament Urbà i Econòmic entre el dia 20
d’abril i el 17 de maig de 2022.


4. Línies d’actuació

Direcció d’Urbanisme i Planificació

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

4.1 Consulta pública prèvia per la Modificació puntual del Pla General d’ordenació MPG-100 a
l’àmbit del sòl no urbanitzable.

4.2 Consulta pública prèvia per la Modificació puntual del Pla general d’ordenació (MPG 110) per a
l’obtenció d’habitatges de protecció oficial en el sòl urbà consolidat.

4.3 Consulta pública prèvia per la Modificació puntual del Pla General d’ordenació MPG-113 carrer
del Prat.


5. Propostes al Ple Municipal

Direcció d’Urbanisme i Planificació

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

5.1 Suspensió de llicències amb la finalitat d’estudiar una Modificació puntual del Pla general
d’ordenació (MPG 110) per a l’obtenció d’habitatges de protecció oficial en el sòl urbà consolidat.

5.2 Suspensió de llicències amb la finalitat d’estudiar una Modificació puntual del Pla general
d’ordenació MPG-113 carrer del Prat.

5.3 Aprovació del Text Refós de la Modificació Puntual del PMU-11 Iveco-Renfe/ Farinera referida a
les finques resultants 5.1, 5.2, 7.2 i 9.1 del Projecte de Reparcel·lació del PMU.


6. Precs i Preguntes.

 

 


El Secretari
Xavier Deumal Domínguez