Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal d'Administració General i Bona Governança (17/03/2022)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal d'Administració General i Bona Governança (17/03/2022)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions. El Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia


1. Aprovació de l' acta número 6 de la sessió ordinària del dia 3 de març de 2022.

2. Donar compte dels decrets de l' Àmbit d' Administració, Bona Governança i Estratègia de Mataró

3. Línies d' actuació

4. Propostes a la Junta de Govern Local

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

4.1 Donar compliment a la sentència recaiguda respecte reclamació responsabilitat patrimonial MJSG

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

4.2 Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per CBS.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

4.3 Adquisició directa d’un habitatge en exercici de dret de tanteig i retracte, zona la Llàntia

5. Propostes al Ple

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

5.1 Deixar sense efectes cessió finca situada Narcís Monturiol, 24 a la Generalitat de Catalunya i canvi qualificació a domini públic

5.2 Donar compte al Ple del Decret número 2202, de data 28 de febrer 2022, relatiu l’aprovació de la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2021