Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (07/02/2022)

Escoltar

Junta de Govern Local (07/02/2022)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

1. Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió anterior de 24-01-2022

2. DESPATX OFICIAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

-Servei de Secretaria General-

3. Donar compliment a la sentència núm. 334/2021, de data 29-11-2021 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, en el Procediment Abreujat núm 76/2020–E interposat contra el Decret que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial per J.F.G.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres I Contractacions-

4. Adjudicació del servei postal ordinari per l ́Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró SA, Pumsa i Fundació Tecnocampus Mataró Maresme

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

5. Proposta aprovació de l’oferta d’ocupació pública parcial 2022 de l’Ajuntament de Mataró.

CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

-Servei d’Igualtat I Diversitat Ciutadana-

6. Donar-se per assabentada de la interlocutòria dictada en el rotlle d'apel·lació 598/21 de la Secció Segona de l'Audiència Provincial de Barcelona (diligències prèvies núm. 768/17 del Jutjat d'Instrucció núm. 2 de Mataró sobre personació de l'Ajuntament de Mataró com acusació popular)

page1image17895552 page1image17894784 page1image17896128

PRECS I PREGUNTES

Els assumptes delegats del Ple Municipal seran tractats i votats en sessió pública

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇApage2image18540480 page2image18540672 page2image18540864page2image18541056

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

7. Declaració segona activitat pública amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per LGR.

CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA

-Servei d’Assessorament I Gestió-

8. Aprovar la imposició de sancions a M.B., per la comissió d’infraccions greus i molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (exp. 362-21 gp).

9. Aprovar la imposició de sancions a M.B.A., per la comissió d’infraccions greus i molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (exp. 360/21 gp.).

10. Aprovar la imposició de sancions a E.R.R., per la comissió d’infraccions greus i molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (exp. 385/21 GP)

11. Aprovar la imposició de sancions a H.G.E., per la comissió d’infraccions greus i molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (exp 417/21 gp.).

12. Aprovar la imposició de sancions a M.R.C., per la comissió d’infraccions greus i molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (exp. 445/21 gp.)

13. Aprovar la imposició de sancions a JD.P.T., per la comissió d’infraccions greus i molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (exp 572/21 gp.)