Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (21/03/2022)

Escoltar

Junta de Govern Local (21/03/2022)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 7-03-2022.

2. DESPATX OFICIAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

-Secretaria General-

3. Donar compliment a la sentència número 50/2022, de 13 de febrer de 2022 dictada en el Procediment abreujat núm. 103/2020 –A, contra la desestimació per silenci administratiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la Sra. MJSG.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

4. Adquisició directe d’un habitatge en exercici de dret de tempteig i retracte, zona la Llàntia.

CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA

-Assessorament I Gestió -

5. Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 32/2022, de 15 de febrer, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 376/2019-Y, contra les resolucions sancionadores, en matèria de trànsit, de data 10 de juliol de 2019 i 14 de novembre de 2019.


PRECS I PREGUNTES

Els assumptes delegats del Ple Municipal seran tractats i votats en sessió pública.