Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (27/06/2022)

Escoltar

Junta de Govern Local (27/06/2022)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 13-06-2022

2. ESPATX OFICIAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

-Secretaria General-

3. Donar-se per assabentat de la sentència núm. 142/2022 de 10-5-2022 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 160/2021B interposat contra decret que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial per D.G.S.

4. Donar-se per assabentat de la sentència núm. 146/2022 de 10-5-2022 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 337/2021B interposat contra decret que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial per A.A.P.C.

5. Donar-se per assabentat de la sentència núm. 103/2022 de 26-4-2022 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 198/2020 -D interposat contra decret que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial per S.E.M.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

6. Aprovar les factures del Centre d’acollida d’abril i maig 2022, del proveïdor: Creu Roja per un import total de 54.539,22 euros

7. Aprovar les factures del servei d'atenció domiciliària (SAD), dels mesos de març i abril 2022 del
proveïdor: Accent Social per un import total de 313.795,56 euros.

-Servei de Compres i Contractacions-

8. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del servei d'atenció social i menjador del Centre d´Acollida Municipal.

9. Aprovació de la modificació del contracte del servei de neteja dels edificis municipals de l’ Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró SA, Matar Audiovisual EPE, Consorci Museu d´Art Contemporani de Mataró, Promocions Urbanístiques de Mataró SA i el Parc TecnoCampus Mataró

CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

-Benestar Social-

10. Donar compliment a la Sentència 1882, de 19 de maig de 2022, de la Secció 3a de la Sala del
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Precs i Preguntes

Els assumptes delegats del Ple Municipal seran tractats i votats en sessió pública.

 

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

 

CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIÈNCIA

-Assessorament i Gestió-

11. Estimar parcialment les al·legacions presentades per KG.R.A, a la resolució d´inici de l´expedient, en matèria de gossos potencialment perillosos, per haver-se constatat el compliment de l´obligació de disposar d´una assegurança de responsabilitat civil, i imposar les següents sancions: 2.406,06 € per portar el gos sense llicència i 390,67 € per portar-lo en llocs públics sense morrió.

 


L’Alcalde,
David Bote Paz