Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (27/06/2022)

Escoltar

Junta de Govern Local (27/06/2022)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 13-06-2022

2. ESPATX OFICIAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

-Secretaria General-

3. Donar-se per assabentat de la sentència núm. 142/2022 de 10-5-2022 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 160/2021B interposat contra decret que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial per D.G.S.

4. Donar-se per assabentat de la sentència núm. 146/2022 de 10-5-2022 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 337/2021B interposat contra decret que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial per A.A.P.C.

5. Donar-se per assabentat de la sentència núm. 103/2022 de 26-4-2022 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 198/2020 -D interposat contra decret que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial per S.E.M.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

6. Aprovar les factures del Centre d’acollida d’abril i maig 2022, del proveïdor: Creu Roja per un import total de 54.539,22 euros

7. Aprovar les factures del servei d'atenció domiciliària (SAD), dels mesos de març i abril 2022 del
proveïdor: Accent Social per un import total de 313.795,56 euros.

-Servei de Compres i Contractacions-

8. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del servei d'atenció social i menjador del Centre d'Acollida Municipal.

9. Aprovació de la modificació del contracte del servei de neteja dels edificis municipals de l’ Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró SA, Matar Audiovisual EPE, Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró, Promocions Urbanístiques de Mataró SA i el Parc TecnoCampus Mataró

CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

-Benestar Social-

10. Donar compliment a la Sentència 1882, de 19 de maig de 2022, de la Secció 3a de la Sala del
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Precs i Preguntes

Els assumptes delegats del Ple Municipal seran tractats i votats en sessió pública.

 

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

 

CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIÈNCIA

-Assessorament i Gestió-

11. Estimar parcialment les al·legacions presentades per KG.R.A, a la resolució d'inici de l'expedient, en matèria de gossos potencialment perillosos, per haver-se constatat el compliment de l'obligació de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil, i imposar les següents sancions: 2.406,06 € per portar el gos sense llicència i 390,67 € per portar-lo en llocs públics sense morrió.

 


L’Alcalde,
David Bote Paz