Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa d'Administració General i Bona Governança (18/05/2023)

Escoltar

Comissió Informativa d'Administració General i Bona Governança (18/05/2023)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions del Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Tipus de la sessió: CI D'ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

Caràcter sessió: ORDINARI

Data i hora: 18/05/2023 09:15

Núm.: 11

Lloc: Sala de reunions. El Carreró.

 

1. Aprovació de l' acta número 10 de la sessió ordinària del dia 4 de maig del 2023.

2. Donar compte dels decrets de l'àmbit d' Administració, Bona Governança i Estratègia de Mataró.

3. Línies d'actuació

4. Propostes a la Junta

DIRECCIÓ DE SERVEIS JURÍDICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

4.1 Inici i aprovació del plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regiran lacontractació del servei de docència, coordinació i atenció als alumnes d’arts escèniques BRUSATI

4.2 Adjudicació contracte servei de neteja de les zones verdes i el manteniment exterior delsequipaments.

4.3 Inici i aprovació del plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regiran lacontractació del servei d’alimentació a les escoles bressol municipals

4.4 Inici del procediment de contractació dels serveis d'auditoria en la realització de treballs de suport a laintervenció general per la realització del control financer i activitats econòmica-financera.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

4.5 Adquisició de dos pisos en exercici del dret de tanteig i retracte

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

OFICINA TÈCNICA

4.6 Proposta de segona modificació de l'Oferta d'Ocupació Pública de l’any 2023.

5. Precs i preguntes

 

La secretaria
Immaculada Pruna Ribas