Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa de Planificació Territorial, Ciutat Pròspera i Promoció Econòmica (24/10/2023)

Escoltar

Comissió Informativa de Planificació Territorial, Ciutat Pròspera i Promoció Econòmica (24/10/2023)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Reunions de PUMSA - Edifici de Vidre
Organisme
PUMSA

Ordre del dia

Tipus de la sessió: Comissió Informativa de Planificació Territorial, Ciutat Pròspera i Promoció Econòmica
 
Caràcter sessió: ORDINARI
 
Núm: 3/23
 
Data i hora: 24 d’octubre de 2023 a les 09:15 hores
 
Lloc: Sala de Reunions de PUMSA – Edifici de Vidre
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària número 2 del dia 26 de setembre de 2023
 
2. Despatx oficial.
 
Aprovació definitiva de la Modificació puntual del Pla general per a la integració del sistema de dotació d’habitatges públic en el sistema d’equipaments comunitaris com allotjaments dotacionals (MPG 115), de Mataró, promoguda per Ajuntament de Mataró
 
Aprovació definitiva de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació El Sorrall, de Mataró, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, i supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori les diferents prescripcions
 
Providència de Inadmissió del recurs de cassació davant el Tribunal Suprem, a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estimava el recurs sobre l’ aprovació definitiva de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal relativa als paràmetres de condicions d’ús de les activitats industrials i terciàries.
 
3. Donar compte dels decrets signats de l’àmbit de Ciutat Pròspera, Generació de Riquesa i Treball
 
Digne i del subàmbit de Planificació Territorial.
Donar compte dels decrets signats de l’àrea de Planificació territorial, Ciutat Pròspera i Promoció Econòmica entre el dia 16 de setembre de 2023 i el dia 13 d’ octubre de 2023.
 
4. Línies d’actuació
 
Direcció de Promoció Econòmica
Servei de Promoció de Ciutat i Comerç
4.1 -Calendari d’obertura comercial en festius de lliure elecció, per a l’any 2024
 
Servei d’Ocupació i Empresa
4.2 -Resolució de la convocatòria del SOC de treball als barris
 
Direcció d’Urbanisme i Planificació
Servei d’Urbanisme i Patrimoni
4.3 Projecte RE-NATURA MATARO- Fondos Fundación Biodiversidad (Next Generation)
 
Servei de llicències d’obres i activitats
4.4 Bases per a la licitació d’una guingueta a la Plaça de sta Anna i una guingueta al parc central.
 
4.5 Informació relativa al Pla d’usos de la platja : valoració temporada 2023 i proposta temporada 2024
 
5. Propostes al Ple Municipal
Direcció d’Urbanisme i Planificació
Servei d’Urbanisme i Patrimoni
5.1 - Aprovació del Text Refòs per la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació (MPG 110) per l’obtenció d’habitatge de protecció oficial en sòl urbà consolidat.
 
5,2- Aprovació de la correcció d’errada material de la modificació puntual del PMU-01 RDA. BARCELÓFÀBREGAS I CARALT, PMU-001 ANNEX IX, reajustaments de volums a les illes 2, 3, 4, i 5.
 
6. Precs i Preguntes.
 
El secretari
 
Xavier Deumal i Domínguez