Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal d' Administració, Bona Governança (23/02/2023)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal d' Administració, Bona Governança (23/02/2023)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions d'El Carreró
Organisme
ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Data i hora: 23/02/2023 09:15

Núm.: 4

Lloc: Sala de reunions. El Carreró

 1. Aprovació de l' acta número 3 de la sessió ordinària del 9 de febrer de 2023.
 2. Donar compte dels decrets de l'àmbit d' Administració, Bona Governança i Estratègia de Mataró.
 3. Línies d' actuació.
  • Pla de ciberseguretat i protecció de dades
  • Agenda digital dels municipis de Catalunya
  • Execució del Pla de Contractació 2022
 1. Propostes a la Junta.

SERVEI DE SECRETARIA

4.1 Donar-se per assabentat de la sentència dictada en el PA 228/2019, interposat per A.C.R., en responsabilitat patrimonial

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

4.2 Adquisició d’un habitatge en exercici de dret de tanteig i retracte

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

4.3 Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per NIP

 1. Propostes al Ple

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

5.1 Autoritzar a la societat municipal Aigües de Mataró SA (AMSA) a concertar una operació de crèdit a llarg termini, d’import 1M€ amb l’entitat Caixa d’Enginyers i d’1,4M€ amb l’entitat Cajamar amb destí a finançar les inversions previstes en el Pressupost 2023.

5.2 Acceptació concessió administrativa finca plaça d’Espanya 1.

DIRECCIÓ DE SERVEIS JURÍDICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.3 Pròrroga de la concessió per a la conservació, instal·lació i explotació de tanques publicitàries i de part de mobiliari urbà del municipi de Mataró

INTERVENCIÓ

5.4 Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit d'obligacions per un import total de 73.470,91  €.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

5.5 Donar compte del Decret núm. 1264/2023, de 8 de febrer, de nomenament, mitjançant lliure designació, del Sr. SRB per ocupar el lloc de treball de secretari/ària general de l’Ajuntament de Mataró. 6. Precs i preguntes

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA
5.1 Autoritzar a la societat municipal Aigües de Mataró SA (AMSA) a concertar una operació de crèdit a llarg termini, d’import 1M€ amb l’entitat Caixa d’Enginyers i d’1,4M€ amb l’entitat Cajamar amb destí a
finançar les inversions previstes en el Pressupost 2023.
5.2 Acceptació concessió administrativa finca plaça d’Espanya 1.

DIRECCIÓ DE SERVEIS JURÍDICS
SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS
 5.3 Pròrroga de la concessió per a la conservació, instal·lació i explotació de tanques publicitàries i de
part de mobiliari urbà del municipi de Mataró
INTERVENCIÓ
5.4 Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit d'obligacions per un import total de 73.470,91 €.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
OFICINA TÈCNICA

5.5 Donar compte del Decret núm. 1264/2023, de 8 de febrer, de nomenament, mitjançant lliure designació, del Sr. SRB per ocupar el lloc de treball de secretari/ària general de l’Ajuntament de Mataró.

6. Precs i preguntes