Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Planificació territorial, ciutat pròspera i promoció econòmica (29/08/2023)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Planificació territorial, ciutat pròspera i promoció econòmica (29/08/2023)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Reunions de PUMSA - Edifici de Vidre
Organisme
PUMSA

Ordre del dia

Tipus de la sessió: CIM de Planificació territorial, ciutat pròspera i promoció econòmica
Caràcter sessió: ORDINARI
núm: 1
Data i hora: 29/08/2023 09:30
Lloc: Sala de Reunions de PUMSA- Edifici de Vidre
 
Relació d'actes anteriors per a aprovació:
1,- Donar compte dels decrets signats de l’àmbit de Ciutat Pròspera, Generació de Riquesa i Treball Digne i del subàmbit de Planificació Territorial:
  • 1 Donar compte dels decrets signats de l’àrea de Reactivació Econòmica i Creació d’ocupació i desenvolupament del Territori entre el 15 de maig i el 28 de juny de 2023
  • 2 Donar compte dels decrets signats de l’àrea de Planificació territorial, Ciutat Pròspera i Promoció Econòmica entre el dia 29 de juny i el 20 de juliol de 2023.
 
2,- Propostes a la Junta de Govern Local
Direcció d’Urbanisme i Planificació
Servei de Llicències d’Obres i Activitats
  • 2.1 Donar per assabentada de sentencies del TSJC i del Jutjat núm. 6 de Barcelona, desestimatories de la pretensió anul·latòria de la resolució municipal de 28.02.2019, que confirma la de 30.08.2018, de declaració de ruÏna parcial de l'edifici del barrer baixada de les escaletes, 4.
Servei d ’Urbanisme i Patrimoni
  • 2.2 Aprovació inicial de l’Estudi de detall d’ordenació del port Illa IV Zona 6b14c Reajustament d’ alineacions i ordenació de Volums del Passeig del dic.
  • 2.3 Aprovació inicial dels Estatuts i Bases de la Junta de Compensació de la Unitat d'Actuació UA 87 Entorns Biada.
 
3,- Propostes al Ple Municipal
Direcció d’Urbanisme i Planificació
Servei d’Urbanisme i Patrimoni
  • 3.1 Aprovació Provisional del Pla especial de Can Soler, sobre la finca rural Can Soler (Camí de Valldeix, 6 de Mataró).
  • 3.2 Aprovació Provisional del Pla de millora urbana per l’ordenació de volums de la parcel·la plaça Pintor Cusachs 1.
 
4,- Precs i Preguntes.
 
El secretari
Xavier Deumal i Domínguez