Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Seguretat (31/08/2023)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Seguretat (31/08/2023)

Dia
Hora
Lloc
Sala d'actes de la Policia Local (Pl. Granollers, núm. 11)
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Tipus de la sessió: CIM DE SEGURETAT
Caràcter sessió: ORDINARI
Data: 31 d'agost de 2023
Hora: 09:30 h
Lloc: Sala d'actes de la Policia Local (Pl. Granollers, núm. 11)
 
Ordre del dia:
 
1. Constitució de la Comissió Informativa Municipal de Seguretat.
 
2. Donar compte dels decrets signats.

3. Línies d'actuació
 
Direcció de Seguretat, Civisme i Convivència

3.1 Valoració de la seguretat pública de Les Santes 2023.

Protecció Civil i Salut
 
3.2 Seguiment del servei de salvament i socorrisme.

3.3 Seguiment d'activacions del DUPROCIM.

3.4 Seguiment del servei preventiu i de control de plagues.

4. Junta de Govern Local

Assessorament i Gestió

4.1 Donar-se per assabentada del contingut de la Sentència núm. 164/2023, de 18 de maig de 2023,
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu
611-2022-A interposat contra el Decret 10212 de 18 d'octubre de 2022, del Regidor Delegat de Seguretat
Pública, Mobilitat, Salut i Recursos Humans.

4.2 Donar-se per assabentada del contingut de la Sentència núm. 202/2023, de 28 de juny de 2023,
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 17 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu
296-2019-M2 interposat contra el Decret 6893/2018, de 25 de juliol de 2018, del Regidor Delegat de
Seguretat Pública, Mobilitat, Salut i Recursos Humans.

5. Propostes al Ple Municipal

Assessorament i Gestió

5.1 Revocar la concessió de la Medalla al Mèrit Professional de primera categoria a FRP.

6. Temes sobrevinguts.

7. Precs i preguntes.