Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'administració de Promocions  Urbanístiques de Mataró, SA, (PUMSA) (01/03/2023)

Escoltar

Consell d'administració de Promocions  Urbanístiques de Mataró, SA, (PUMSA) (01/03/2023)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 2a planta, despatx núm. 10
Organisme
PUMSA

Ordre del dia

Sessió ordinària del consell d'administració de Promocions  Urbanístiques de Mataró, SA, (PUMSA), que tindrà lloc el proper dia 1 de març a les 18.00 hores, a la sala de reunions de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 2a planta, despatx núm. 10, de Mataró, i amb el següent Ordre del Dia:

 1. Aprovació de l’acta corresponent a la reunió del Consell d’Administració del dia 21 de desembre de 2022.
 1. Proposta nomenament Gerent de PUMSA i atorgament de poders al seu favor.
 1. En relació a les obres relatives al Projecte d’Urbanització del PMU-05 “ÀMBIT ILLA 1A – TORRE BARCELÓ”, es proposa:
  1. Aprovar l’expedient de contractació per l’adjudicació de les obres.
  2. Aprovar el plec de clàusules particulars i l’Annex de prescripcions tècniques que regiran l’esmentat contracte.
  3. Disposar l’obertura del procediment i la tramitació corresponent.
  4. Delegació de competències per l’adjudicació del present contracte.
 1. En relació a les obres relatives al Projecte d’Urbanització del PMU-01d RONDA BARCELÓ-ILLA FÀBREGAS I DE CARALT. POLÍGON 1. ELECTRIFICACIÓ FASE 1. ILLA 1a FINCA 1A. TORRE BARCELÓ, es proposa:
  1. Aprovar l’expedient de contractació per l’adjudicació de les obres.
  2. Aprovar el plec de clàusules particulars i l’Annex de prescripcions tècniques que regiran l’esmentat contracte.
  3. Disposar l’obertura del procediment i la tramitació corresponent.
  4. Delegació de competències per l’adjudicació del present contracte. 

 

 1. Proposta autorització formalització de convenis per a la instal·lació d’infraestructures relatives als següents serveis i subministraments:
  1. Construcció de les instal·lacions de distribució de gas natural en l’àmbit del PU del PMU-11 IVECO-RENFE/FARINERA.
  2. Obra mecànica per a la xarxa d’abastament d’aigua potable en l’àmbit del PU del PMU-01d RONDA BARCELÓ-ILLA FÀBREGAS I DE CARALT, POLÍGON 1 ÀMBIT RONDA BARCELÓ”.
 1. Proposta autorització de cessió del contracte adjudicat a TEC RAUL SL en relació a les obres del Projecte d’Urbanització del PMU EL RENGLE, Annex 1, Illa 1, zona verda.
 1. Proposta modificació/ratificació, en la part que correspongui, del contracte adjudicat a EIFFAGE ENERGIA SLU en relació a les obres del Projecte d’Urbanització de la UAd-83 LEPANT-CHURRUCA/EL RENGLE , electrificació fase 1 EL RENGLE.
 1. Donar compte de les contractacions realitzades pel procediment d’adjudicació directa per raó de l’import.
 1. Informació relativa a altres temes d’interès.
 1. Nomenament de dos interventors d’acta.
 1. Sobrevinguts
 1. Precs i preguntes.

 

Presidenta del Consell d’Administració

Anna Villarreal Pascual