Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, (PUMSA) (06/11/2023)

Escoltar

Consell d'administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, (PUMSA) (06/11/2023)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Reunions de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 2a planta, despatx núm. 10
Organisme
PUMSA

Ordre del dia

Mataró, 30 d’octubre de 2023
Benvolgut/da senyor/a,
Em plau convocar-los a la sessió ordinària del consell d'administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, (PUMSA), que tindrà lloc el proper dia 6 de novembre a les 18.00 hores, a la sala de reunions de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 2a planta, despatx núm. 10, de Mataró, i amb el següent Ordre del Dia:
 
1. Aprovació de l’acta corresponent a la reunió del Consell d’Administració del dia 9 d’octubre de 2023.
 
2. En relació als serveis de prevenció de riscos laborals:
a) Aprovar l’expedient de contractació per l’adjudicació dels serveis.
b) Aprovar el plec de clàusules particulars i l’Annex de prescripcions tècniques que regiran l’esmentat contracte.
c) Disposar l’obertura del procediment i la tramitació corresponent.
d) Delegació de competències per l’adjudicació del present contracte.
 
3. Proposta aprovació del Pressupost de l’any 2024 i informació relativa a la previsió de tancament de l’any 2023.
 
4. Proposta de renúncia i cancel·lació de les servituds constituïdes a favor de PUMSA per la localització d’estacions transformadores d’energia elèctrica en les finques registrals 18.753 i 18.759 (àmbit Projecte Reparcel·lació del Polígon 1 del PMU-01d).
 
5. Presentació de les diferents unitats de negoci en que s’estructura l’activitat de PUMSA i presentació del patrimoni gestionat per la societat.
 
6. Donar compte de les contractacions realitzades pel procediment d’adjudicació directa per raó de l’import.
 
7. Informació relativa a altres temes d’interès.
 
8. Sobrevinguts.
 
9. Precs i preguntes.
 
A l’espera de la seva assistència i participació, el/la saludo cordialment,
 
Nuria Moreno Romero
Presidenta del Consell d’Administració