Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Planificació territorial, ciutat pròspera i promoció econòmica (23/01/2024)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Planificació territorial, ciutat pròspera i promoció econòmica (23/01/2024)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Reunions de PUMSA - Edifici de Vidre
Organisme
PUMSA

Ordre del dia

Tipus de la sessió: CIM de Planificació territorial, ciutat pròspera i promoció econòmica
Caràcter sessió: ORDINARI
Núm: 2/24
Data i hora: 23 de gener de 2024 a les 09:15 hores
Lloc: Sala de Reunions de PUMSA – Edifici de Vidre
 
1. Aprovació de les actes de la sessió ordinària número 5/23 del dia 19 de desembre de 2023 i de la sessió extraordinària número 1/24 de data 3 de gener de 2024.
 
2. Despatx oficial.
2.1. Assabentat de la correcció d’ errada material de la MP del PMU1, àmbit Ronda Barcelo.
2.2. Donar conformitat al text refòs per la MPG-110 per obtenció d’habitatge de protecció oficial en sòl urbà consolidat de Mataró.
 
3. Donar compte dels decrets signats de l’àmbit de Ciutat Pròspera, Generació de Riquesa i Treball Digne i del subàmbit de Planificació Territorial.
Donar compte dels decrets signats de l’àrea de Planificació territorial, Ciutat Pròspera i Promoció Econòmica entre el dia 11 de desembre de 2023 i el dia 10 de gener de 2024.
 
4. Línies d’actuació
Direcció de Promoció Econòmica
Servei de Promoció de Ciutat i Comerç
4,1- Projecte Next Gen "Apropant-te el mercat competitiu, digital i sostenible" de la Diputació de Barcelona
4,2- Menció honorífica projecte Retail Lab per part de la Secretaria de Estado de Comercio
4,3- Calendari firal de Mataró 2024
Servei d’Ocupació
4,4- Resolució en relació als programes del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC):
- FOAP 2023-24
- Joves en pràctiques 2023-24
-Orienta 2023
 
Direcció d’Urbanisme i Planificació
Servei d’Urbanisme i Patrimoni
4,5 -Al·legacions a l’aprovació inicial del Pla Director Urbanístic Metropolità, PDUM, aprovat el 21 de març de 2023 per el Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
 
5. Propostes al Ple Municipal
Direcció d’Urbanisme i Planificació
Servei d’Urbanisme i Patrimoni
5,1 Aprovació provisional de la Modificació Puntual del Pla de Millora urbana PMU-02 El Rengle UE- 1.1, UE -1.2 i UE-1.3 de la Illa 1
5,2 Aprovació iText Refòs de la Modificació puntual del Pla general El Sorrall 2019
 
6. Precs i Preguntes.
 
 
El secretari
Xavier Deumal i Domínguez